7. November 2008

IFS støtter SEPA med avanserte applikasjoner

IFS Applications er forberedt for neste steg av SEPA, Single Euro Payments Area, noe som innebærer hurtigere og billigere betalingstransaksjoner for bedrifter innen alle bransjer i Europa.

IFS Applications har blitt utviklet for å håndtere det nye betalingssystemet i forkant av lanseringen av SEPA-prosjektets andre fase. Den første fasen, som ble innført i januar 2008, gjorde det mulig for bedrifter å gradvis begynne å bruke betalingstransaksjoner innen SEPA i og med at berørte banktjenester ble tilgjengelige.

SEPA skal etablere et felles område for euroen der alle elektroniske betalinger håndteres som om de er utført i samme land. Nåværende forskjeller mellom nasjonale og grenseoverskridende betalinger innen Europa vil ikke lenger være aktuelle for euroen. Det overordnede målet er å la kundene gjennomføre kontantløse betalinger i euro til hvem som helst, hvor som helst innen det definerte området gjennom bruk av en eneste bankkonto og ett felles regelverk som omfatter ordinære betalinger, autogirobetalinger samt rammeverk for kortbetalinger. Dette kommer til å drastisk senke kostnaden og tiden som går med til å håndtere slike transaksjoner.

IFS Applications kommer til å støtte to av de tre typer transaksjoner som berøres av SEPA – ordinære betalinger, som allerede støttes og fungerer, og autogiro, som forretningssystemet kommer til å kunne støtte fullt ut i slutten av 2009, i god tid før SEPA’s tidsfrist 2010, Den tredje typen av transaksjoner, kortbetalinger, kan bli støttet i fremtiden avhengig av etterspørselen fra kundene. Målet er at IFS’ kunder i Europa, og som gjør forretninger i Europa, kan dra nytte av fordelene som SEPA fører med seg.

– Det er viktig for selskaper i hele Europa å forberede seg på innføringen av SEPA. I slutten av 2010 kommer de fleste banker innen EU å jobbe i henhold til SEPA’s forskrifter og da er det viktig at forretningssystemsapplikasjoner som støtter disse nye prosessene er på plass, sier Håkan Cleasson, analytiker i IFS.

– Det er også viktig at vi gjør overgangen så smidig som mulig for våre kunder. Det er derfor vi tidlig har tilpasset oss for å være klar for SEPA, Det er ikke nødvendigvis behov for nye systemer, våre kunder kan installere dette som ett tillegg til nåværende IFS system og dermed utnytte fordelene når SEPA innføres i EU. Hensikten med SEPA er å skape en solid grunn for handel innen EU som er billigere og enklere å håndtere. Alle selskaper som er virksomme innen EU blir påvirket av dette, sier Claesson.

Om IFS

IFS (OMX STO: IFS) ble grunnlagt I 1983. Selskapet utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på 7 hovedbransjer; fly og forsvar, energi og telekom, produksjonsbedrifter, prosessindustri, bilbransjen, handel og logistikk samt anlegg og service. Totalt har konsernet 2,600 ansatte og en omsetning på SEK 2,3 milliarder i 2007.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer