9. December 2008

IFS vinner kontrakt med prosjektorientert forsvarsprodusent

IFS har inngått kontrakt med en prosjektorientert forsvarsprodusent om å levere IFS Applications lisenser, konsulenttjenester samt vedlikehold og support til en forventet verdi av SEK 55 millioner i løpet av fem år.

Kunden er en av verdens ledende produsenter av forsvarsmateriell. Det nye forretningssystemet vil støtte selskapets produksjon og IFS skal levere IFS Applications komponenter for prosjektstyring, produksjon, lager, innkjøp og personalsystem (HR). Forventet produktinntekt for IFS er SEK 50 millioner i løpet av fem år, hvorav 23 millioner vil inntektsføres i fjerde kvartal 2008.

Fly- og forsvarsindustrien er en av bransjene IFS satser på. Konsernets globale kompetanse er samlet innenfor IFS Defence Ltd, som støtter kunder og partnere i å møte fremtidens krav gjennom å utvikle og innføre nye funksjoner stegvis, med begrenset risiko og lave kostnader. IFS Applications funksjonalitet for produksjon samt vedlikehold og service innen fly- og forsvarsindustrien kompletteres med IFS’ hel-integrerte løsninger for prosjektstyring og produktdatahåndtering (PDM). IFS har en ledende posisjon som leverandør av løsninger for vedlikehold, håndtering av mobile enheter samt logistikkstyring innen fly- og forsvarsindustrien.

IFS kunder innen fly- og forsvar inkluderer det britiske, norske (FLO) og amerikanske forsvaret, samt Eurofigherkonsertiet. Kommersielle verksteder og operatører inkluderer Finnair, Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, Hawker Pacific og Jet Turbine Services. Videre levererer IFS løsninger til produsenter som General Dynamics, Lockhead Martin, BAE SYSTEMS, Saab og GE Transportation.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2600 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,4 milliarder  i 2007.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer