11. December 2008

IFS styrker sin forsvarsløsning med nytt, avansert planverktøy for verksteder

IFS har videreutviklet forsvarsløsningen med nytt, avansert planleggingsverktøy for verksteder innrettet mot fly- og forsvarsindustrien. Å håndtere planlegging i store vedlikeholdsverksteder er en utfordring for de som opererer flåter av kjøretøy eller fly, men også for frittstående tjenesteleverandører innen fly- og forsvarsindustrien.

Det nye planleggingsverktøyet tar hensyn til ulike kapasitetsbegrensninger (Constraint Based Scheduling). På denne måten sikrer man at ordren slippes først når eksempelvis verktøy, reservedeler og riktig kompetanse er tilgjengelig.   

Systemet gjør det mulig å kontinuerlig overvåke effektene av forandringer, slik at planlagt ferdigstillelse ikke blir forsinket. Planleggingssituasjonen i store vedlikeholdsverksteder varierer ofte mer enn innen tradisjonell produksjonsindustri, ettersom arbeidsordre ofte legges til og endres underveis. Vedlikeholdets omfang, eksempelvis for fly, kan heller ikke endelig fastsettes før arbeidet har begynt.

Gjennom simuleringer kan effekten på leveransedato for alle ordrer synliggjøres for beslutninger i ulike situasjoner. Dette forenkler det daglige arbeidet for planleggerne.

Verktøyet kan også støtte Lean MRO-initiativet (Maintenance, Repair and Overhaul) som mange organisasjoner nå gjennomfører. Med dette verktøyet er hele verdikjeden i fokus for å oppnå best mulig utnyttelse og for å kunne identifisere og gjennomføre tiltak mot flaskehalser.

- I dag outsourcer mange forsvarsorganisasjoner sine vedlikeholds- og modifiseringsprogram til industrien med kontrakter som garanterer en viss tilgjengelighet og kapasitet. Betalingen er eksempelvis koblet til servicetid per flytime, sier Alastair Sorbie, CEO i IFS.

- Disse mål avhenger naturligvis av hvor lenge fly er ute av drift grunnet vedlikehold. Bransjen har derfor mye å vinne på å innføre bedre planlegging og dermed forkorte gjennomløpstiden i verkstedene, sier Sorbie.   

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2600 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,4 milliarder  i 2007.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer