22. December 2008

Prosjektorienterte Babcock Marine fortsetter veksten med IFS Applications

Britiske Babcock Marine har valgt IFS Applications som sitt forretningssystem for å oppnå økt effektivitet, lavere kostnader og bedre støtte for forretningsprosesser. Kontrakten omfatter lisenser og har i utgangspunktet en verdi av SEK 13 millioner.

Babcock Marine er en prosjektorientert leverandør av ingeniør-, konstruksjons- og supporttjenester til den britiske flåten. Selskapet leverer for tiden tre fjerdedeler av vedlikeholds- og ombyggingstjenestene for flåtens fartøyer. Babcock Marine er dessuten den ledende supportleverandøren til den britiske flåtens undervannsbåter og har nylig vunnet en kontrakt for vedlikehold og service av Canadase fire undervannsbåter av typen Victoria.

Babcock-gruppen har benyttet IFS Applications siden år 2000 for divisjonene Marine, Defence Services og Rail samt Networks & Infrastructure Services. Babcock Marine vil benytte IFS Applications komponenter for økonomi, logistikk, produksjon, prosjektstyring, vedlikehold, personalhåndtering, lønn og virksomhetsstyring.

Fly- og forsvarsindustrien er en av IFS’ fokuserte bransjer. IFS støtter kunder og partnere i å møte fremtidens krav gjennom å utvikle og innføre nye funksjoner stegvis, til lav risiko og lave kostnader. IFS Applications funksjonalitet for produksjon samt vedlikehold og service innen fly- og forsvarsindustrien kompletteres med IFS’ helt integrerte løsning for prosjektstyring og produktdatahåndtering (PDM). IFS har en ledende posisjon som leverandør av løsninger for vedlikehold, håndtering av mobile enheter samt logistikkstyring innen fly- og forsvarsindustrien.

IFS’ kunder innen fly og forsvar inkludere det britiske, norske (FLO) og amerikanske forsvaret. Kommersielle verksteder og operatører inkluderer Finnair, Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, Hawker Pacific og Jet Turbine Services. Videre leverer IFS løsninger til forsvarsprodusenter som Eurofighterkonsortiet, General Dynamics, Lockheed Martin, BAE Systems, Saab og GE Transportation.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2600 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,4 milliarder i 2007.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer