6. May 2008

Dyrup velger IFS Applications for å effektivisere forretningsprosesser

Den danske malingsprodusenten Dyrup A/S har valgt IFS Applications for å standardisere alle kritiske forretningsprosesser i konsernet. Sammen med andre strategiske prosjekt konsernet nå gjennomfører, skal det nye forretningssystemet bidra til betydelig bedre lønnsomhet for Dyrup. Kontrakten omfatter konsulenttjenester og software lisenser til 300 brukere samt opsjon på lisenser til ytterligere 500 brukere.

Dyrup A/S, som har ambisjon om å bli en av Europas ledende leverandører av trebeskyttelse, er representert i en rekke land med så vel egne kontorer som distributører. For å forbedre selskapets lønnsomhet, igangsatte Dyrup i 2007 en rekke strategiske prosjekt som skal harmonisere selskapets rutiner og muliggjøre bedre analyser, styring og kontroll. Innføringen av nytt ERP system er et prioritert prosjekt i denne sammenheng.

Løsningen fra IFS er et komplett forretningssystem som skal støtte prosesser for økonomi/finans, produktutvikling, CRM, virksomhetsplanlegging, innkjøp, handel og logistikk, lagerhåndtering og produksjon.

─ Vi er inne i en større endringsprosess der vi skal modernisere våre forretningsprosesser. Vi fant det best dokumentert at IFS Applications, som er fleksibelt, fremtidsrettet og dessuten svært brukervennlig system, kan bidra til at vi når våre mål, sier Administrerende Direktør i Dyrup A/S, Erik Holm.

IFS har i en årrekke satset på kjemiindustrien og tilbyr bransjespesifikk funksjonalitet som støtter viktige forretningsprosesser som batchsstyring, resepthåndtering, kvalitetssikring og prognostisering. Forretningssystemet inneholder også en komplett løsning for håndtering av anleggets og produktets totale livssyklus.

− IFS har dokumentert suksess i vår bransje. Gode referanser, velprøvd virksomhetskritisk funksjonalitet der et helhetlig system støtter opp om virksomheten totalt var de viktigste årsakene til at vi valgte IFS når vi nå skal bytte ut BPICS systemet fra INFOR, sier Holm.

Bland IFS kunder innen kjemiindustrien finnes DuPont, Jotun, Flint Group, Willamette Valley Company, Akzo Nobel og Becker Industrial Coatings.

─ Vi har ambisjoner om å øke våre markedsandeler i denne bransjen. Avtalen med Dyrup viser at våre løsninger og vår kompetanse er etterspurt. I tilegg så er det gledelig for IFS i Scandinavia at vår satsing i Danmark bærer frukter etter åpning av nytt samlokalisert kontor i Ørestad i fjorsier Glenn Arnesen, adm. dir. IFS Scandinavia.

Om IFS

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ tjenesteorienterte (SOA) arkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; produksjonsbedrifter; prosessindustri, handel og logistikk, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer