2. June 2008

Jotun utvider samarbeidet med IFS

Jotun-konsernet, som er blant verdens ledende leverandører av maling og pulverlakker, utvider nå IFS-løsningen med ny funksjonalitet, blant annet modulen ”Trade Management”. Samtidig oppgraderer Jotun hele løsningen til IFS Applications 7.5. Kontrakten omfatter software og konsulent-tjenester og har en verdi på ca NOK 20 millioner. Prosjektet er samtidig en forberedelse til et større, globalt utrullingsprosjekt.

Jotun-konsernet har vært kunde av IFS siden 2003 og har implementert IFS Applications innenfor økonomi, produksjon, logistikk og vedlikehold i Skandinavia. Nå utvider Jotun løsningen med en ny modul, ”Trade Management”, som er en del av IFS Applications for Handel & Logistikk. Denne modulen vil erstatte spesialtilpasset funksjonalitet i Jotuns eksisterende system.

Konsernsjef Morten Fon påpeker at Jotun allerede har registrert gevinster av samarbeidet med IFS. ─ Vi har standardisert våre forretningsprosesser og fått bedre kontroll, effektivitet og samhandling i Skandinavia. Med IFS Applications 7.5 får vi en større del av løsningen som standard funksjonalitet, noe som muliggjør mer effektiv drift samtidig som vi tilrettelegger for en planlagt global utrulling av systemet, sier han.

Formålet med oppgraderingsprosjektet er å forbedre Jotuns konkurranseevne gjennom å utnytte siste tilgjengelige teknologi og funksjonalitet fra IFS samt forbedre prosesser og arbeidsflyt.

─ IFS har vist seg å være en kompetent leverandør med en kultur som passer oss bra. Vi opplever IFS Applications som et godt system – både å lære og å bruke. Nå ser vi frem til å ta i bruk den nye versjonen av systemet, sier Fon.
 
─ Samarbeidet med Jotun har vært avgjørende for at vi i dag kan tilby en standard bransjeløsning for maling- og lakkprodusenter, og vi får stadig nye kunder innenfor dette segmentet. Vi setter pris på at Jotun nå utvider løsningen og forbereder seg på å bli en global partner for IFS, sier Glenn Arnesen, adm. dir. i IFS Scandinavia.

Prosessindustrien tilhører en av IFS’ utvalgte bransjer. IFS Applications for prosessindustri tilbyr bransjespesifikk funksjonalitet for virksomheter innenfor følgende segmenter: Næringsmiddel, kjemi, papir- og masse samt metall. IFS Applications for kjemiindustri håndterer viktige forretningsprosesser som batchbalansering, resepthåndtering, kvalitetssikring og prognostisering. Forretningssystemet inneholder også en komplett løsning for håndtering av anleggets og produktets totale livssyklus. Blant IFS kunder innen kjemiindustrien finnes DuPont, Jotun, Flint Group, Willamette Valley Company, Akzo Nobel og Becker Industrial Coatings.

Om IFS

 IFS (OMX STO: IFS) ble grunnlagt I 1983. Selskapet utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på 7 hovedbransjer; fly og forsvar, energi og telekom, produksjonsbedrifter, prosessindustri, bilbransjen, handel og logistikk samt anlegg og service. Totalt har konsernet 2,600 ansatte og en omsetning på SEK 2,3 milliarder i 2007.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer