27. August 2008

IFS Applications støtter det britiske forsvarets JAMES-prosjekt

Lockheed Martin har valgt IFS Applications som softwareplattform for JAMES Land (Joint Asset Management Engineering Solution) prosjektet innen det britiske forsvaret. Avtalen, som ble annonsert i en pressemelding 17. juni i år, er den største lisenskontrakten IFS har fått noensinne og har en verdi på NOK 143 millioner.

JAMES Land prosjektet følger den tidligere implementerte JAMES 1-løsningen, som også er basert på IFS Applications, og som i dag har 9000 brukere innen den britiske hæren. Systemet optimaliserer materialbruk samtidig som antall enheter av materiellet kan reduseres. Eksempel på informasjon som håndteres av IFS Applications er konfigurasjoner, vedlikeholdsbehov, aktuell bruk samt eierskap.

James Land er en fordypning og videreføring av funksjonaliteten i James 1-løsningen ved at det legges til komponenter for konstruksjon, datainnsamling, analyse og produksjonsstyring for ombygging av materiell. Den nye løsningen har også forbedringer innen mobil teknologi og utvides til å håndtere landbasert materiell for den britiske flåten og det britiske flyvåpen. Målet er å øke tilgjengeligheten, forbedre den operative effektiviteten og opplæringen, samt minske vedlikeholdskostnadene. Idriftssettingen av JAMES Land, som er basert på IFS Applications 7, forventes i 2010.

– Denne avtalen gjenspeiler mange års samarbeid mellom Lockhead Martin og IFS når det gjelder å levere nøkkelferdige løsninger (JAMES1 & Joint Strike Fighter) til forsvarssegmentet, sier Iain Green, adm. dir. for IFS Defence Ltd. IFS’ kompetanse innenfor produksjon, vedlikehold og service for forsvarsindustrien som IFS pakker som en ”best-practice” løsning for forsvarsindustrien muliggjør mer effektive logistikk- og vedlikeholdsløsninger under hele livssyklusen til produktene.
–  Fly- og forsvarsindustrien er en av bransjene IFS satser på. Konsernets globale kompetanse er samlet innenfor IFS Defence Ltd, som støtter kunder og partnere i å møte fremtidens krav gjennom å utvikle og innføre nye funksjoner stegvis, med begrenset risiko og lave kostnader. IFS Applications funksjonalitet for produksjon samt vedlikehold og service innen fly- og forsvarsindustrien kompletteres med IFS’ hel-integrerte løsninger for prosjektstyring og produktdatahåndtering (PDM). IFS har en ledende posisjon som leverandør av løsninger for vedlikehold, håndtering av mobile enheter samt logistikkstyring innen fly- og forsvarsindustrien.

IFS kunder innen fly- og forsvar inkluderer det britiske, norske (FLO) og amerikanske forsvaret, samt Eurofigherkonsertiet. Kommersielle verksteder og operatører inkluderer Finnair, Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, Hawker Pacific og Jet Turbine Services. Videre levererer IFS løsninger til produsenter som General Dynamics, Lockhead Martin, BAE SYSTEMS, Saab og GE Transportation.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2600 ansatte og nettoomsetningen ble 2,4 MSEK i 2007.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer