11. September 2008

Globalt maritimt selskap velger IFS Applications

SMIT Internationale N.V., som har levert maritime servicetjenester i 165 år, har valgt IFS Applications som forretningssystem for selskapets fire divisjoner. Antall brukere vil i utgangspunktet være 175 men forventes å øke til 500.

Projektet vil omfatte samtlige fire divisjoner hos SMIT: havnsleping, terminaler, berging samt transport & tunge løft. SMIT har valgt å implementere IFS Applications steg for steg. Under den innledende fasen vil man erstatte systemene for økonomi, ordrehåndtering og prosjektregistrerting. I de følgende faser vil SMIT legge til komponenter for vedlikehold, innkjøp, anbudshåndtering og CRM. Det unike i dette tilfellet er at sluttbrukerne kommer til å styre hvor raskt systemet byttes ut. Nye komponenter vil bli lagt til først når foregående system er fullstendig godkjent i henhold til sluttbrukernes krav.

Ruud van Oers, IT-sjef på SMIT, forklarer hvorfor SMIT valgte IFS:

- Det finnes ikke så mye support på vår eksisterende 10 år gamle software og mye funksjonalitet legges til gjennom program som Excel eller Access. Jeg pleier å sammenligne systemet med en bil; når en bil er 10 år gammel blir det vanskelig å finne reservedeler. Fra januar 2009 vil all support på vår gamle software opphøre. Dette er bakgrunnen for at vi valgte å starte et prosjekt for å velge og implementere et nytt system som kan støtte våre forretningsprosesser.  

Under utvalgsfasen ble det klart at IFS utmerket seg på de viktigste områdene:

 - IFS viste tidlig i prosessen at de hadde omfattende kunnskap om være forretningsprosesser og viste ved hjelp av sitt komponentbaserte system hvordan man håndterer disse prosessene i et forretningssystem, sier Van Oers. Våre sluttbrukere varierer fra sjøfolk til tjenestemenn og ledere. Systemet må kunne tilpasses ulike brukere – både når det gjelder brukervennlighet, brukergrensesnitt og rapporteringsmuligheter. En annen viktig grunn til å velge IFS var den sterke kulturelle samhørigheten; i SMIT er vi ikke redde for å brette om ermene, og den samme mentaliteten fant vi hos IFS.

Om IFS

IFS (OMX STO: IFS) ble grunnlagt I 1983. Selskapet utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på 7 hovedbransjer; fly og forsvar, energi og telekom, produksjonsbedrifter, prosessindustri, bilbransjen, handel og logistikk samt anlegg og service. Totalt har konsernet 2,600 ansatte og en omsetning på SEK 2,3 milliarder i 2007. 

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer