6. February 2008

Hafslund, Statnett og EB har sammen med IFS utviklet ny bransjeløsning for Energiselskaper

Under Energiforum på Gardermoen 6. og 7. februar lanserer IFS en ny bransjeløsning for Energiselskaper. Løsningen er utviklet i samarbeid med Hafslund, Statnett og Energiselskapet Buskerud (EB) og er basert på IFS’ 25 års erfaring fra denne bransjen. Løsningen muliggjør økt bruk av mobil teknologi, forbedret dokumenthåndtering og redusert TCO (Total Cost of Ownership).

Energibransjen i Norge og Norden var først i verden med å utvikle et åpent kraftmarket basert på fri handel av elektrisitet. I de senere år har Danmark, Finland, Norge og Sverige benyttet en felles kraftbørs, NordPool. Nordiske kraftselskaper ligger langt fremme internasjonalt når det gjelder erfaring med et konkurranseutsatt marked, der fokus ligger på markedstilpasning og kundeorientering så vel som tradisjonell produksjon, transmisjon og distribusjon av kraft.

− Målet med vår deltagelse i dette programmet har vært å få frem en bransjeløsning som støtter de behov energibransjen har i dag. Bransjen har endret seg mye de senere år, og vi trenger et forretningssystem som støtter dette, sier Dag Akselsen, Prosjekt- og Utviklingsdirektør i Hafslund. − Vi har arbeidet tett med IFS i mange år for å sikre best mulig utnyttelse av mulighetene som ligger i forretningssystemet IFS Applications.

Hafslund er en prosjektintensiv virksomhet. I løpet av det siste året har IFS utviklet et nytt konsept for prosjektintensiv industri; Project Centric. Dette konseptet kan Hafslund etter hvert ta i bruk.

− Som virksomhet er Hafslund svært prosjektdrevet og således avhengig av systemstøtte til prosjektstyring. Vedlikeholdsrutiner, verksted, reparasjoner og konstruksjon av ny infrastruktur er eksempler på aktiviteter som styres i prosjekt. Vi opplever at ny funksjonalitet i IFS Applications støtter prosjektvirksomhet på en god måte, og også legger til rette for rask og enkel integrasjon med kontraktører, leverandører og kunder, sier Akselsen. 

− IFS har 25 års erfaring fra samarbeid med energiselskaper i Skandinavia og vi har ofte utviklet ny funksjonalitet sammen med kunder i Skandinavia. Dette har flere ganger dannet basis for våre globale bransjeløsninger, sier Anders Wilhelmsson, Industridirektør for Energi og Telekom i IFS.

Anders Wilhelmsen ser flere fordeler ved dette.

− For energibransjen ser vi at deregulering er en global trend, som setter nye krav til energiselskapenes prosesser. Behovet for et forretningssystem som muliggjør fleksibilitet, smidighet og som samtidig inkluderer oppdatert industrispesifikk funksjonalitet er viktig.

Energisektoren er en av IFS’ fokuserte bransjer. Vedlikehold på anlegg og ressursplanlegging er viktige prosesser innenfor denne sektoren. IFS har levert løsninger til energibransjen i 25 år.

IFS har over 140 kunder innenfor bransjene kraftproduksjon, transmisjon og distribusjon. Blant disse finnes verdens største vannkraftprosjekt, Three Gorges, kjernekraftverkene OKG, PBME og Qinshan, transmisjonsforetakene Svenska Kraftnät, Statnett og TenneT samt distributører som Siemens Energy Services, Hafslund, Fortum og Vattenfall.

Om IFS

IFS (OMX STO: IFS), er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; produksjonsbedrifter; prosessindustri, handel og logistikk, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Anders Wilhelmsson

Phone: +46 8 587 84 400

Contact Anders Wilhelmsson