14. February 2008

Moelven oppgraderer og utvider IFS-løsningen

Moelven Industrier ASA, som er blant Skandinavias ledende leverandører av byggprodukter, har signert avtale med IFS om oppgradering og utvidelse av IFS Applications. Avtalen har en samlet verdi på ca NOK 15 millioner.

Moelven har vært kunde av IFS siden 2000 og er en av Skandinavias ledende leverandører av byggprodukter og tilhørende tjenester. Konsernet har 3425 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Divisjonene Moelven Wood og Moelven Timber, som består av 35 selskaper, skal alle oppgradere til den nye løsningen fra IFS. Virksomheten har vokst betydelig de senere år, både organisk og gjennom oppkjøp.

Moelven har nettopp gjennomført en større endringsprosess for blant annet å standardisere forretningsprosesser og rapporteringsrutiner.  − Vi hadde ikke kunnet gjennomføre dette så raskt og effektivt uten IFS Applications. Gjennom oppkjøp har vi blitt kjent med en rekke leverandører av forretningssystem, og vi konstaterer at vi gjorde et riktig valg for åtte år siden, og det viderefører vi nå, sier Morten Kristiansen, Direktør i Moelven Industrier ASA.

I tillegg til å oppgradere løsningen til siste versjon av IFS Applications, utvides løsningen med en rekke nye komponenter, blant annet:

  • Trade Management, som er en del av IFS Applications for Retail & Wholesale, skal erstatte Moelvens egenutviklede system for handel med byggvarekjedene.
  • Sales & Marketing, kjernen i IFS CRM, legges til løsningen som et ledd i Moelvens strategi for å være markedets mest kundeorienterte leverandør av byggvareprodukter. Med denne komponenten får Moelven full oversikt over historikk, pågående aktiviteter og forventede behov hos kundene.
  • IFS Business Analytics, et rapporteringsløsning utviklet av Microsoft og IFS. 

Gode rapporteringsrutiner er viktig i et stort konsern. − Hver måned rapporterer våre 45 enheter sine resultater inn til konsernet og resultatene blir konsolidert på konsern-nivå kort tid etter. Løsningene fra IFS er ikke bare ett system som støtter prosessene men er også et avgjørende verktøy for å kunne analysere hvilke produkter og kunder som gir lønnsom foretning. Dette gir oss vesentlig bedre grunnlag for beslutninger, sier Morten Kristiansen.

Distribusjon av produkter er et eksempel på områder der IFS Applications har bidratt til betydelige besparelser for Moelven. − Vi vil ikke tallfeste de gevinstene vi har hatt, men det er snakk om millionbeløp årlig. Med IFS Applications har vi til enhver tid oversikt over hvilke varer som finnes, hvor de er, hvor de skal leveres og til hvilken tid. Målet er å kjøre færrest mulig biler og samtidig overholde leveringsgarantien på 48 timer. Når vi kjører fulle biler sparer vi penger – og vi sparer miljøet, sier Kristiansen.

Samarbeidet med Moelven har resultert i at IFS i dag tilbyr skogindustrien en komplett bransjeløsning basert på IFS Applications og kompetanse om tremekaniske virksomheter.  − Vi har hatt et godt samarbeid med Moelven Industrier i åtte år. Nå ser vi frem til å kunne tilby denne løsningen til flere – vi mener den er best i bransjen, sier Glenn Arnesen, administrerende direktør i IFS Scandinavia.

Om IFS og IFS Applications

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ tjenesteorienterte (SOA) arkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; produksjonsbedrifter; prosessindustri, handel og logistikk, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen