6. February 2008

IFS og ESRI setter vedlikehold på kartet

IFS har inngått partneravtale med ESRI, en global leverandør av geografiske informasjonssystem (GIS). Gjennom å kombinere produkter fra begge selskapene, kan energiselskaper bli mer effektive og minske kostnadene for vedlikehold av anlegg samtidig som kundeservices forbedres.

Integrasjon av GIS- og vedlikeholdssystem for anlegg kan forbedre oversikten over anleggene betydelig. Under planlegging av vedlikehold kan man for eksempel navigere i systemet utfra et kart – eller omvendt. Den geografiske informasjonen gjør det enklere for teknikerne i felten å forstå situasjonen. Dermed kan ressursplanlegging for personal og utstyr forbedres og reparasjonene skjer raskere.    

− Etter å ha samarbeidet i flere år med IFS i ulike prosjekt, har vi nå formalisert vårt partnerskap, sier Mitch Garnett, markedssjef Utility solutions på ESRI. − Vi ser IFS som en ledende leverandør av løsninger for anleggsintensive bransjer som energi, både landbasert kraftproduksjon, transmisjon og distribusjon og olje & gass. Nå vil vi øke samarbeidet med IFS og levere bedre løsninger til våre felles kunder. 

En av de felles kunder er norske Statnett, som eier og opererer Sentralnettet i Norge samt sjøkabler til andre land.

− Statnett innførte løsningen for noen år siden og har oppnådd en rekke fordeler som reduserte personal- og materialkostnader, forbedre kundeservice, høyere tilgjengelighet i nettet og bedre miljøprofil, sier Einar Mørk, seksjonssjef Vedlikehold i Statnett.     

Kraft- og telekom samt olje- og gassindustrien har sine anlegg som rør-, tele- og kraftledninger, basestasjoner og transformatorstasjoner spredt i stort antall over store områder. Vedlikehold av anleggene samtidig som kundeservicen opprettholdes er svært viktig for bransjene. Sikkerhet, både for anleggene, almenheten og ansatte skal opprettholdes og kravet til tilgjengelighet er høyt. Gjennom å få enkelt tilgang til korrekt vedlikeholdshistorikk, spesifikasjoner tegninger, kart og annen dokumentasjon kan planleggere og teknikere gjøre arbeidet bedre, raskere og til en lavere kostnad.    

Energisektoren er en av IFS’ fokuserte bransjer. Vedlikehold på anlegg og ressursplanlegging er viktige prosesser innenfor denne sektoren. IFS har levert løsninger til energibransjen i 25 år.  
IFS har over 140 kunder innenfor bransjene kraftproduksjon, transmisjon og distribusjon. Blant disse finnes verdens største vannkraftprosjekt, Three Gorges, kjernekraftverkene OKG, PBME og Qinshan, transmisjonsforetakene Svenska Kraftnät, Statnett og TenneT samt distributører som Siemens Energy Services, Hafslund, Fortum og Vattenfall.

Om IFS og IFS Applications

IFS (OMX STO: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; høyteknologisk industri; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Anders Wilhelmsson

Phone: +46 8 587 84 400

Contact Anders Wilhelmsson