16. February 2010

Fortsatt sterkt for IFS i Norge

IFS Norge fortsetter fremgangen. Etter et sterkt 2008 leverte den norske enheten en organisk vekst på 14 % i 2009. Samtidig fikk virksomheten over 30 nye medarbeidere etter oppkjøpet av den prosjektorienterte ERP-leverandøren Multiplus, og ser således frem mot ytterligere vekst i 2010.

Viktige hendelser i Norge i 2009:

  • 9. Februar: Sørco AS, en av Norges største, uavhengige leverandører av modifikasjonsprosjekt i oIje- og gassindustrien, valge IFS Applications for å posisjonere seg som leverandør av større leveranseprosjekt.
  • 23. Februar: IFS og Centric, et nederlandsk IT selskap spesialisert innenfor handel og logistikk, dannet et nytt joint venture selskap, IFS Retail. Selskapet skal levere markedets mest komplette og kostnadseffektive løsning for handelsbedrifter.
  • 31. Mars: IFS lanserte EPCI Toolkit (Engineering, Procurement, Construction, Installation), et standardisert prosjektverktøy som kan integreres med alle typer forretningssystem.
  • 1. April: IFS lanserte Eco-footprint Management, og er med dette første ERP leverandør som leverer et miljøverktøy helintegrert i forretningssystemet.
  • 8. Juni: Oljeservice selskapet Seawell valgte IFS Applications for å støtte veksten i selskapets globale prosjektorienterte virksomhet
  • 9. Juni: Infratek, en ledende nordisk totalleverandør av tjenester innen bygg, drift og sikring av kritisk infrastruktur, valgte IFS Applications for å konsolidere sine forretningsprosesser i en ny organisasjon.
  • 1. Juli: Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA), som har brukt IFS Applications for Handel og Logistikk siden 2000, besluttet å utvide løsningen med IFS Trade Management og oppgradere til IFS Applications 7.5.
  • 20. August: IFS inngikk avtale med Quirius Holding B.V. om oppkjøp av samtlige aksjer i MultiPlus Solutions AS. Oppkjøpet skal styrke IFS’ markedsposisjon for prosjektbaserte løsninger ytterligere
  • 28. August: Kitron ASA, en av Skandinavias ledende kontraktsprodusenter, valgte IFS Applications med det nye grensesnittet IFS Enterprise Explorer for å standardisere og forbedre forretningsprosesser i hele virksomheten.

─ Mange aktører i IT-bransjen bremset kraftig i 2009 og flere har nedbemannet – flere ganger. Dette var aldri aktuelt for IFS i Norge, og i løpet av året har vi ansatt flere nye medarbeidere i tillegg til de over 30 konsulentene vi fikk etter oppkjøpet av MultiPlus. Nå ser vi frem mot et år med fortsatt vekst som følge av fortsatt høyt aktivnivå hos kundene og flere nye, potensielle kunder som ønsker et fleksibelt forretningssystem fra IFS, sier Glenn Arnesen, adm dir IFS Scandinavia.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer