15. March 2010

TOMRA Systems velger IFS Applications

TOMRA systems ASA, en verdensledende leverandør av gjenvinningssystemer, har valgt IFS Applications, en moderne helhetsløsning som skal gi mer effektiv og fleksibel vareflyt i TOMRAs manufacturing units (Collection Technology division). Kontrakten omfatter software og konsulenttjenenester og har en verdi på ca SEK 20 millioner.

IFS Applications erstatter TOMRAs nåværende løsning som ikke lenger oppfyller selskapets krav til en fleksibel, fremtidsrettet bransjeløsning. TOMRA vil benytte IFS Applications komponenter for økonomi, salg, innkjøp, logistikk, CRM og produksjon.

TOMRA produserer maskiner og utstyr med korte ledetider der tilsvarende krav til planlegging og beslutning om produksjon i egen virksomhet eller hos underleverandører er vesentlig for å optimalisere virksomheten. Ettersom en stor del av produksjonen skjer hos underleverandører, er stabile integrasjonsløsninger mot disse sentralt for selskapets suksess. IFS Applications har en komponentbasert struktur som er forberedt for dette og med moderne bransjefunksjonalitet får TOMRA til enhver tid full kontroll over virksomheten – uansett produksjonsstruktur.

─ Vi valgte IFS basert på gode erfaringer med selskapet og dets systemer som allerede er implementert i vår nordiske salgs- og serviceorganisasjon, samt et solid inntrykk av produkt så vel som organisasjon skapt gjennom anbudsprosess og innledende workshops. Nærhet til utviklingsmiljøet har også spilt en viktig rolle i valg av leverandør. I vårt arbeid med å redusere kostnader samt effektivisere produksjon og logistikk, vil det nye systemet være helt sentralt. Vi kjenner IFS som en dyktig og seriøs aktør som størrelsesmessig passer TOMRA, og ser derfor frem til et godt samarbeid i årene som kommer, sier Espen Gundersen, visekonsernsjef og finansdirektør i TOMRA.

─ IFS’ strategi for fortsatt vekst innebærer at vi spesialiserer både produkt og bransjekompetanse mot utvalgte områder og kontrakten med TOMRA er enda et eksempel på at dette er veien å gå, sier Glenn Arnesen, Adm dir IFS Scandinavia. Vi fokuserer på et fåtall kjerneprosesser og blant disse er flere viktige for TOMRA – som service-, vareflyt og produksjonsprosesser.

Høyteknologisk produksjon er et område IFS fokuserer på. IFS tilbyr bransjespesifikke løsninger for selskap som produserer elektronikkprodukter, elektroniske komponenter, mekatronikk og halvledere. IFS’ bransjeløsninger støtter alle forretningsprosesser fra design og "mixed-mode manufacturing" til ettermarkedssalg og garantihåndtering. Blant IFS’ kunder innen dette området finnes blant andre Rockwell Automation, NEC Philips Unified Solutions, NEC, Eltek, PartnerTech, Kitron, Maxon Motor og Olympus Optical.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer