23. April 2010

Økt konkurransekraft med IFS Trade Management 2.0

Trade Management 2.0 er utviklet for å gi virksomheter med leveransekjeder i flere land fremtidsrettet funksjonalitet for økt kontroll, lavere kostnader, økt fleksibilitet og forbedret konkurransekraft på internasjonale markeder. Løsningen er utviklet i samarbeid med IFS’ kunder i mange land, blant annet Norge, og samsvarer med globale bransjestandarder.

Internettbasert handel har skapt et åpent og konkurransekraftig miljø og selskapenes internasjonale leveransekjeder utvikles stadig for å sikre at de er konkurransedyktige. Globaliseringen bidrar også til at mange handels- og logistikkvirksomheter er virksomme på mer komplekse markeder, der utstrakt bruk av underleverandør- og outsourcingsavtaler, multiple distribusjonskanaler og en mer diversifisert og internasjonal kundebase må håndteres fleksibelt og fremtidsrettet.

IFS har utviklet Trade Management 2.0 for å skape større transparens, leveringssikkerhet og forbedret effektivitet i leveransekjeden. Således kan handels- og logistikkbedriftene tilby best mulig kundeservice til lavest mulig pris.

─ IFS har et nært samarbeid med mange store virksomheter innen handel og logistikk, og vi har sett hvordan markedet i økende grad kjennetegnes av komplekse og internasjonale transaksjoner i ulike kanaler. Globaliseringen har bidratt til at konkurransen i dag ligger mellom ulike forsyningskjeder, snarere enn mellom individuelle foretak, sier Thomas Petersson, Produkt- og Markedsansvarlig i IFS. Trade Management 2.0 er utviklet for at våre kunder skal kunne møte disse utfordringer og muligheter gjennom å gjøre logistikkprosessene transparente, fleksible og kostnadseffektive.

IFS har samarbeidet med en rekke kunder for å sikre at løsningen fyller alle krav til funksjonalitet for økt kundeservice og effektivitet i verdikjeden. Moelven, en av Skandinavias ledende leverandører av byggprodukter, innredningssystemer og byggmoduler, er blant kundene IFS har vært i dialog med i utviklingsprosjektet. Moelven benytter for tiden Trade Management 1.0 for å håndtere sin logistikk.

─ Vi opplever at verdikjeden blir stadig mer internasjonal og inkluderer flere kanaler enn noensinne. Vår eksisterende Trade Management løsning fra IFS hjelper oss å spore hver del av verdikjeden og er således et vesentlig verktøy for oss, sier Steinar Hovland, IT-sjef i Moelven. I samarbeidet med IFS har vi bidratt med vår globale erfaring for at Trade Management 2.0 skal gi også andre IFS-kunder mindre administrasjon, reduserte kostnader og økt presisjon i salgsprosessen. Trade Management 2.0 vil dessuten hjelpe bedrifter til å effektivisere sin virksomhet, tilby bedre kundeservice og sikre at lokale og globale bransjesstandarder følges.

Trade Management 2.0 inneholder blant annet:

· Avansert prishåndtering, eksempelvis håndtering av kampanjer, tilbud, rabatter og prissetting av sortiment.

· Økt mulighet for å håndtere avgifter i forbindelse med salg og innkjøp samt forbedret funksjonalitet for lagerhåndtering og utlevering.

· Støtte for bransjespesifikke standarder, som GS1 (Global Standard 1), GTIN (Global Trade Item Number) og SSCC (Serial Shipment Container Code). Standarder kan spores og implementeres i hele logistikk-kjeden, fra salg til innkjøp og logistikk, samt for innkommende og utgående EDI (Electronic Data Interchange) meldinger.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer