29. April 2010

IFS med styrket fokus på digital kommunikasjon og web 2.0

IFS styrker sin markedsavdeling i Skandinavia og har rektuttert Lisa Cajander og Suzanne Neuss for å bidra til økt fokus på digital kommunikasjon, online markedsføring og web 2.0.

Lisa Cajander har lang erfaring fra digital markedsføring, interaksjondesign og prosjektledelse. Hun kommer fra Boxer der hun har arbeidet som webansvarlig.

─ Digital markedsføring og sosiale medier er områder som nå virkelig tar fart og IFS ligger langt fremme når det gjelder fokus på brukerne og åpenhet mot kunder. IFS arbeider også målrettet med å øke tilfredsheten både hos kunder og ansatte, og har allerede gjort satsninger innen web-kommunikasjon for bedre kommunikasjon med disse viktige målgrupper. Dette i kombinasjon med en jordnær bedriftskultur var en viktig årsak til at jeg valgte IFS som arbeidsgiver, sier Lisa Cajander.

Suzanne Neuss har lang erfaring som skribent, prosjektleder, manusforfatter og copywriter, blant annet i Liber. Hun kommer fra Hammer & Hanborg der hun har arbeidet som kommunikatør.

─ Mitt inntrykk er at IFS har en bedriftskultur som er inkluderende og åpen, hvilket er en forutsetning for god kommunikasjon. Gjennom min brede, kanskje noe mykere skribentbakgrunn, håper jeg å kunne tilføre et nytt, friskt perspektiv og nye ideer omkring IFS’ kommunikasjon, sier Suzanne Neuss.

For IFS er nyansettelsene del av en langsiktig strategi for å forbedre informasjon- og kommunikasjonsarbeidet; internt såvel som mot nye og eksisterende kunder.

─ Den digitale arena utvikles stadig og om vi skal ligge i forkant her må vi være lydhøre og ta til oss ny kunnskap. Kommunikasjonskompetanse er generelt viktig i vår virksomhet og gjennom spesielt disse to nyansettelser vil vi maksimere våre innsatser innenfor blant annet SEO (Search Engine Optimization) og digital leadsgenerering samt øke vår tilstedeværelser på eksterne communities, sier Anne Vandbakk, informasjonssjef i IFS.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer