4. November 2013

IFS Applications støttes av Windows Azure

IFS kunngjør at det komponentbaserte forretningssystemet IFS Applications 8 er testet og sertifisert for implementering på Microsofts nettskyløsning Windows Azure.
 

Stadig flere virksomheter flytter programmer som for eksempel e-post, samhandlingsløsninger og andre arbeidsoppgaver til offentlige nettskyer som Windows Azure. Som svar på den økende interessen for å kjøre forretningsløsninger i nettskyer melder IFS at IFS Applications er sertifisert for og støttes av Windows Azure. Sertifiseringen gjør det også mulig å implementere IFS Applications i en privat nettsky via Microsofts Windows Server Hyper-V.
 

– Ved å sertifisere IFS Applications på Windows Azure gir vi våre kunder muligheten til å velge å implementere IFS Applications lokalt eller i nettskyen. Vi har valgt å gjøre dette dels for at Windows Azure-skyen gir oss en komplett teknologisk plattform for å kjøre IFS Applications, dels på grunn av den voksende interessen for Windows Azure, sier Dan Matthews, CTO, IFS.
 

– Windows Azure er en åpen, fleksibel og skalerbar nettskyplattform som gjør det mulig å bygge, implementere og håndtere applikasjoner over et globalt nettverk av datasenter som kontrolleres av Microsoft. Vi er glad for at IFS har valgt å utvide sin implementeringsmodell med Windows Azure, dette vil hjelpe våre felles kunder med å dra nytte av nettskyens fordeler, sier Steven Martin, General Manager, Windows Azure, Microsoft.
 

Sertifisering og support for Windows Azure dekker den sentrale IFS Applications 8-pakken. IFS har verifisert at IFS Applications ytelse på Windows Azure har likeverdig ytelse som på tilsvarende lokale servere og lagringsenheter.

Om IFS

IFS er en børsnoteret virksomhet (XSTO: IFS) grunnlagt i 1983. Virksomheten utvikler, levererer og implementerer IFS Applications™, et komponentbaseret forretningssystem. IFS fokuserer på bransjer hvor en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske: service & vedlikehold, produksjon, logistikk og prosjekt.  IFS har mer enn 2000 kunder, er aktive i cirka 60 land og har 2800 ansatte. I 2012 gikk nettoomsetningen opp til SEK  2,7 milliarder.

For mere informasjon se www.IFSWORLD.com.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Contact Information