23. June 2008

Forsvaret er i drift med nyeste versjon av IFS Applications

IFS melder at Luftforsvaret 17. juni gikk i drift med nyeste versjon av IFS Applications, samme løsning som Sjøforsvaret gikk idrift med 13. mai. Begge ble levert til avtalt tid og innenfor avtalt budsjett. Som del av prosjektet ble også grensesnitt mellom SAP og IFS levert fra IFS i november i fjor.

Forsvaret har vært kunde av IFS siden 1997. IFS har levert en integrert ERP-løsning for bl.a. logistikk og vedlikehold til fly og fartøy gjennom IMAS-løsningen til daværende Luftforsvarets forsyningskommando, LFK, i 1998 og SJØMAST-løsningen til daværende Sjøforsvarets forsyningskommando, SFK, i 2000.

Oppgraderingen av IFS-løsningen ble påbegynt i juli 2007 og er nå levert i henhold til avtalt tid og budsjett. Løsningen støtter alle prosesser knyttet til drift og vedlikehold av fly og helikoptre i Luftforsvaret og er en fullstendig logistikk- og vedlikeholdsløsning for Sjøforsvaret. Sjøforsvarets fregatter har en autonom løsning som er operativ både med og uten datakommunikasjon med land.

− Sammen med Forsvaret har vi videreutviklet den gode prosjekt- og samarbeidskultur som vi har hatt gjennom mange år. Dette har bidratt til at prosjektet er gjennomført effektivt og lønnsomt både for Forsvaret og IFS. Vi har også samarbeidet godt med kundens øvrige leverandører, sier Glenn Arnesen, adm. dir. i IFS Scandinavia.
Integrasjonen mellom SAP og IFS er bygget på SOA (Service Oriented Architecture) som er en integrert del av IFS Applications 7.

− Grensesnittet mot SAP ble levert i henhold til Økonomiprosjektets milepæler. IFS Applications 7 har en åpen arkitektur som forenkler integrasjonsarbeid betydelig. I IFS har vi dessuten omfattende erfaring med integrasjonsløsninger fra andre prosjekter, sier Arnesen.

IFS prioriterer løsninger for luftfart og forsvar. IFS skal bl.a. levere en tilsvarende løsning til US Air Force gjennom prosjektet Expeditionary Combat Support System (ECSS) der IFS-løsningen integreres mot ORACLE. IFS Applications tilfredsstiller fly- og forsvarsindustriens høye krav til vedlikehold og materielltilgjengelighet i en integrert løsning for produktdatahåndtering (PDM), flåtestyring og prosjekt, som kombinert med de øvrige komponenter i IFS Applications, forenkler driften, samtidig som konstruksjon, produksjon og fortløpende reservedelslogistikk ivaretas under hele materiellets livssyklus.

Blant IFS’ kunder innenfor nasjonale forsvar finnes det amerikanske, britiske og norske forsvar. . Kommersielle verksteder og operatører inkluderer Finnair, Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, Hawker Pacific og Jet Turbine Services. Videre leverer IFS løsninger til ledende aktører innenfor global forsvarsindustri, som General Dynamics, Lockheed Martin, Eurofighterkonsortiet, BAE SYSTEMS, Saab og GE Transportation.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2600 ansatte og nettoomsetningen ble 2,4 MSEK i 2007.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Anne Vandbakk

Phone: +47 66 90 73 51

Contact Anne Vandbakk