16. December 2008

IFS løfter frem prosjektbasert forretningsmodell som suksessfaktor

Basert på 25 års erfaring løfter IFS frem prosjektorientert forretningsmodell som suksessfaktor for flere bedrifter. IFS har identifisert fem viktige områder som prosjektorienterte virksomheter må ha kontroll på i sanntid dersom effektiviteten skal økes og fleksibiliteten beholdes. De fem områdene er kost, tid, ressurser, likviditet og risiko. Optimering av disse nøkkelområdene vil gi bedre styring for virksomheten og er nøkkelen til økt effektivitet, bedre kontroll samt bedre forutsetninger til å finne nye forretningsmuligheter.

Tradisjonelle organisasjonsstrukturer og system gjør det vanskelig å håndtere operative situasjoner i sanntid, og gir mindre fleksibilitet til å balansere ressurser mot forventede leveranser. Det blir ofte kostbart og vanskelig å vurdere om nye forretningsmuligheter, men også pågående arbeid, blir lønnsomme. Forretningssystem som registrerer, overvåker og optimerer de fem nøkkelområdene i sanntid og underletter samarbeidet mellom interne og eksterne ressurser hjelper bedriftene å bli mer fleksible og bedre rustet for å agere på globale og lokale utfordringer i markedet.

Strukturering av en virksomhet omkring et nettverk av integrerte prosjekt – snarere enn omkring avdelinger eller geografiske enheter – er grunnleggende og muliggjør samarbeid mellom samtlige prosesser i verdikjeden i stedet for å begrenses til en tradisjonell oppdeling. Bedriften får en raskere visualisering av fremdrift, tydeligere risikohåndtering og økt fleksibilitet. Dermed øker også lønnsomheten.

– Både medarbeidere og organisasjoner etterspør alternative arbeidsmetoder som møter 2000-tallets endrede behov. Samtidig medfører en global konjunkturnedgang krav til høyere fleksibilitet ettersom verdikjeder må kunne endres raskere, sier Thomas Petersson, ansvarlig for FoU og markedsføring i IFS World.  I denne sammenheng vil mange bedrifter ha nytte av prosjektbaserte metoder fordi disse eliminerer gamle begrensninger. Det blir enklere å håndtere sammensetning av medarbeidere, ressurser og utstyr for spesifikke prosjekt, samtidig som medarbeiderne støttes av individuelt tilpassede system. Med bedre oversikt blir konsekvensanalysene også enklere og mer pålitelige.

IFS har nært samarbeid med kunder innenfor flere ulike sektorer for bedre å støtte prosjektorienterte forretningsprosesser. Disse kundene inkluderer Hamworthy Gas Systems, Bergen Group Rosenberg, Hertel, Hereema Fabrication Group, Grenland Group og Babcock Marine innenfor offshore, service samt produksjonsbransjen.

– Vårt utgangspunkt var behov for en bransjeløsning – et forretningssystem basert på "best practice" for prosjektorienterte virksomheter. Vi er allergiske mot selskapsmessige tilpasninger fordi disse er dyre å vedlikeholde og lite rasjonelle, sier Tore Lunde, adm dir i Hamworthy Gas Systems AS, et selskap som er del av det globale konsernet Hamworthy plc som er en betydelig global aktør innen spesialutstyr og service til marine- og offshoremarkedet. Selskapet har virksomhet i 14 land og arbeider til enhver tid med inntil 15 prosjekter parallelt som varierer i verdi fra 50 millioner til en milliard kroner.

– I flere år har vi opplevd økt effektivitet og transparens gjennom å fokusere på de fem nøkkelområdene som er grunnleggende i en prosjektorientert forretningsmodell. Dette har hjulpet oss til å være fleksible, så vi kan agere raskt når vi behøver gjøre endringer i virksomheten. Det finnes definitivt et stort potensial for bedrifter innenfor andre bransjer til å endre sin virksomhet og oppnå lignende fordeler, sier Lunde.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2600 ansatte og nettoomsetningen ble 2,4 MSEK i 2007.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer