14. December 2011

Dagens Industri - Sjefer vil, men kan ikke jobbe på avstand

TNS Sifo har på oppdrag av IFS gjort 867 webbintervjuer med sjefer på store og middelstore bedrifter. Bare fire av ti svenske sjefer oppga i undersøkelsen at de arbeidet mobilt noe av tiden. Men hva svarte de resterende 59 prosent?

Les mer

Contact Information