30. May 2012

IFS lanserer IFS Applications 8 for moderne produksjon

IFS lanserte nylig hovedversjonen IFS Applications 8 som inkluderer ny og forbedret funksjonalitet for produksjonsindustrien. Blant innovative funksjoner er støtte for ettermarkedstjenester og reparasjon, prototypeproduksjon samt forbedrede muligheter for salgskonfigurasjon og produksjonsrapportering.

– Den globale produksjonsindustrien går nå gjennom store forandringer med nye innovasjoner og utfordringer som hele tiden avløser hverandre. Vi er derfor glade for å presentere IFS Applications 8 – et komplett forretningssystem som ligger i forkant av moderne teknologi og brukervennlighet. Vi er overbeviste om at den nye versjonen vil ha stor innvirkning på hvordan virksomheter planlegger og utfører sin produksjon, sier Thomas Säld, ansvarlig for produktutvikling hos IFS.

Forretningsprosessene innen den globale produksjonsindustrien blir stadig mer komplekse. Dette har skapt et voksende behov for brukervennlige og effektive forretningssystemer. For å støtte denne trenden tilbyr IFS Applications 8 løsninger som kombinerer mange års bransjeerfaring med en innovativ brukeropplevelse noe som tydelig fremgår i grensesnittet IFS Enterprise Explorer.

Dagens produksjonsvirksomheter må forholde seg til krympende fortjenestemarginer på varene de produserer. Alternative inntektskilder som reparasjon og andre ettermarkedstjenester har derfor blitt enda viktigere. For å møte behovene til produsenter som utfører service på egne produkter – eller serviceselskaper som reparerer andres produkter – inkluderer IFS Applications 8 den nye funksjonen Component MRO. Løsningen dekker hele ettermarkedsprosessen, fra avtale, mottak og reparasjon, til frakt og fakturering.

I jakten på inntektskilder må produksjonsvirksomhetene raskt kunne håndtere forandringer i produktetterspørselen. Prototypeproduksjon er derfor en viktig for å møte kundenes forventninger, sikre kvalitet og minimere leveransetiden. Med komponenten Prototype Manufacturing kan små prototypeserier produseres på en enkel måte uten å påvirke den ordinære produksjonen. Løsningen støtter også små virksomheter som vil oppdatere nåværende produkter eller prøve nye produksjonsteknologier.

En annen viktig trend innen produksjon er den voksende etterspørselen etter unikt konfigurerte produkter. For å støtte denne trenden er IFS Applications 8 utrustet med en forbedret salgskonfigurator. Verktøyet er enkelt å forstå og bruke, noe som innebærer at ordre og tilbud ikke lenger trenger å håndteres av ingeniører. Komponenten drar nytte av systemets konfigureringsfunksjonalitet (CTO) og er helintegrert med mediebiblioteket.

Utover fullstendig støtte for selve produksjonen trenger en effektiv produksjonsvirksomhet også en brukervennlig og effektiv rapporteringskomponent. Det forbedrede verktøyet Produksjonsrapportering er enkelt i bruk og fremmer effektivitet og kvalitet. Verktøyet kan konfigureres for å passe alle ansatte og arbeidssituasjoner. En positiv brukeropplevelse sikres gjennom den nye funksjonen Shop Floor Worker Cockpit, som støtter elektroniske verkstedsordre uten behov for papirkopier.

Ett voksende antall produksjonsselskap jobber med prosjektbasert produktutvikling og produksjonsstrategi. Dette skaper et voksende behov for forretningssystemer som kan håndtere prosjekter som en naturlig del av verdikjeden. IFS Applications 8 tilbyr en unik prosjektbasert løsning som støtter hele prosjektets livssyklus som en integrert del av forretningssystemet.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen