1. September 2010

IFS rekrutterer flere spesialister fra olje- og gassbransjen

IFS Scandinavia har rekruttert Rune Aarthun og Leif Ingar Iversen til olje- og gassteamet i Norge. Både Aarthun og Iversen har mange års erfaring fra bransjen som prosjektledere og konsulenter; Aarthun fra oppdrag for blant annet Statoil og Aibel, og Iversen selskap som Accenture og FMC Technologies.

Iversen kommer sist fra FMC Technologies, et selskap som leverer verdensledende teknologiløsninger til olje- og gassbransjen, der han har arbeidet som senior prosjektleder. Aarthun er rekruttert fra Pricewaterhouse Coopers (PwC), der han hadde hovedansvaret for olje- og gassprosjekt. Begge har lang erfaring med å arbeide med store implementerings- og virksomhetsprosjekt i globalt miljø; Iversen med fokus på logistikk-, produksjon- og prosjektstyringsløsninger fra blant annet Sør-Amerika, USA og Asia. Aarthun med spesialkompetanse innen prosesskartlegging, forbedring og effektivisering av virksomheters økonomifunksjoner, blant annet gjennom tidligere ansvar for globale prosjekt i Statoil. Dette er kompetanse som kommer godt med i IFS.

– Olje- og gassbransjen står i dag overfor mange utfordringer. Trykket fra de store aktørene og kundene øker, samtidig som marginene minskes, ledetider kortes ned og færre ressurser finnes tilgjengelig. I dag forventer selskapene at prosjekt skal leveres enda raskere enn tidligere, men med mindre personell og innen en snevnrere tidsramme. For å håndtere dette er det nødvendig med et godt forretningssystem og riktig kompetanse i tilknytning til dette, sier Rune Aarthun.

Aarthun kommer til å arbeide som senior prosjektleder i IFS med ansvar for å drive prosjekt innenfor olje- og gassbransjen, med særlig fokus på virksomhetsutvikling og mapping av arbeidsprosesser.

Leif Ingar Iversen vil som business solution designer i IFS ha ansvar for utvikling av løsninger til prosjektorienterte bransjer som IFS satser på, herunder også bidra til å optimere operative og strategiske beslutningsprosesser hos IFS’ skandinaviska kunder. Iversen vil også bli del av IFS’ globale team for prosjektbaserte løsninger (PBS).

– IFS ligger i forkant når det gjelder bransjetilpassede løsninger og har gjennom sin fokus bygget opp en kundeportefølge med mange interessante prosjektbaserte selskap. Jeg ser frem til å bidra til at våre forretninger innen dette området styrkes ytterligere, sier han.

– Projektfokuserte virksomheter, som olje og gass, er blant våre viktigste markedssegment i Skandinavia og en bransje der vi har utviklet ”best practice” løsninger for kundene våre gjennom lang tid. Gjennom å styrke konsulentorganisasjonen ytterligere ser vi frem til å tilby enda bedre løsninger for våre kunder, sier Anne Vandbakk, Corporate Communication Director i IFS.

IFS fokuserer strategisk på leverandører til olje- og gassindustrien og har levert løsninger til denne sektoren i mange år. IFS tilbyr en komplett, integrert og industrispesifikk løsning som dekker hele livssyklusen til en virksomhet både fra et prosjekt- og utstyrsperspektiv; fra prosjektstyring, innkjøp, materialstyring og fabrikasjon til installasjon. Kundene inkluderer Grenland Group, Babcock Engineering Services, Heerema Fabrication Group, Dresser-Rand, Yantai Raffles, STX Europe, Seawell, Apply Sørco, Hertel, Bergen Group Rosenberg, BWO og Hamworthy Gas Systems.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer