8. November 2010

IFS utvikler sosiale media for forretningssystem

IFS Labs, en FoU enhet innen IFS som arbeider med innovasjon og fremtidig funksjonalitet for IFS Applications, har latt seg inspirere av applikasjoner som Facebook, Twitter og Skype for å gjøre forretningssystemet mer brukervennlig og effektivt.

Trenden med stadig mer komplekse – og globale – virksomheter krever mer brukervennlige IT-system som forenkler prosessene knyttet til å lagre og dele informasjon. IFS WikiHelp, IFS Talk og IFS Communicator – de nyeste innovasjonsprosjekt fra IFS Labs, gir brukerne mulighet til å kommentere, delta i diskusjoner og gjøre databasesøk – like enkelt som på Google.

Til forskjell fra sosiale media som er åpne for alle, utvikler IFS Labs tilsvarende løsninger innenfor forretningssystemet. På denne måten oppnås samme sikkerhet for informasjonen, som dessuten bare er tilgjengelig for virksomhetens brukere av IFS Applications.

– I dag forventer brukerne tilsvarende funksjonalitet og enkelhet i sitt forretningssystem som man har når man surfer på nettet hjemme. Vi forsøker å tilby samme opplevelse som brukerne er vant til – en viktig forutsetning for at forretningssystemet faktisk blir mer brukervennlig, sier David Andersson, Direktør i IFS Labs. Et forretningssystem som tilgjengeliggjør informasjon enkelt er et kraftfullt verktøy. De nyeste funksjonene, som for tiden er under utvikling i IFS Labs, har til hensikt å gjøre nettopp dette.

IFS WikiHelp:

  • Muliggjør problemløsning blant IFS Applications’ brukere gjennom samarbeid omkring en sentral kunnskapsdatabase, likt Wikipedia.
  • Lagrer selskapsinformasjon sikkert men tilgjengelig for selskapets ansatte.
  • Gjør det mulig for brukerne å legge til ny informasjon, stille spørsmål og søke etter eksisterende data – alt innen IFS Applications.
  • Skaper et kollektivt sted for lagring av selskapsinformasjon, bygget opp omkring kunnskap fra de ansatte.

IFS Talk:

  • Samler og presenterer informasjon på samme måte som en Twitter eller Facebook logg. Med IFS Talk oppnås samtidig samme sikkerhet som forretningssystemet. Loggen er dessuten kun er søkbar innen IFS Applications.
  • Muliggjør realtidssamarbeid mellom kollegaer ved at brukerne kan publisere spørsmål og erfaringer på en spesiell logg innen IFS Applications. Kommentarer kan legges opp direkte på IFS Talk fra alle formulærer der et problem eller et spørsmål oppstår.
  • Legger automatisk en link til det opprinelige spørsmål for å sikre sammenheng i kommunikasjonen samt filtrerer kommentarer etter emne. Således vil bare de relevante kommentarer være synlige for brukeren.
  • Brukerne kan etablere IFS Talk grupper, eksempelvis bestående av prosjektledere, kunder eller en gruppe medarbeidere innen virksomheten. På denne måten vil spørsmål og kommentarer alltid kunne henvisese til rett personer.

IFS Communicator:

  • Bygger på eksisterende, velkjente nettverksverktøy som Skype og MSN Messenger. Gjennom denne typen realtidskommunikasjon kan brukerne samarbeide mer effektivt.
  • Muliggjør høyere produktivitet ettersom brukerne holder seg innen IFS Applications samtidig som kommunikasjon, kildedata og kontaktinformasjon er tilgjengelig.

– Disse funksjoner er for tiden under utvikling. IFS Labs satser nå stort på å sette en ny standard for brukervennlige forretningssystem, sier Andersson.

IFS Labs er en enhet innen IFS FoU som utforsker nye områder innen forretningsapplikasjoner og fungerer som et laboratorium for nye utviklingsinitiativ og "proof of concept" prosjekt som ennå ikke er klar for storskala utvikling.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

David Andersson

Phone: +46 8 58 78 45 00

Contact David Andersson