10. January 2011

IFS Scandinavia fokuserer på fortsatt vekst med ny CFO

IFS styrker sin skandinaviske organisasjon med en ny forretningsorientert CFO og setter således vekst og forretningsutvikling fortsatt høyt på dagsordenen. Vivi Nyseter har erfaring fra IT-bransjen, digitale medier og strategisk konsulentvirksomhet og har i mange år arbeidet med strategisk forretningsutvikling og lønnsomhetsforbedring, blant annet i rollen som økonomidirektør i EDB ErgoGroup AS.

Nyseter kommer senest fra det nordiske IT-konsernet EDB ErgoGroup AS der hun som økonomidirektør har hatt særlig fokus på forretnings- og resultatsforbedring, samt etablert seg som en leder med en genuin interesse for forretning og kundenærhet. Nyseter har også erfaring fra konsernledelsen i Edda Media som adm. dir. i Edda Digital AS og som ansvarlig for den nasjonale digitale satsningen, samt fra Orkla og Arkwright. Med sin tydelige resultat- og utviklingsorientering vil Nyseter som CFO i IFS Scandinavia forsterke og videreutvikle organisasjonens vekststrategi. Nyseter vil være basert i IFS’ Asker-kontor.

─ Det som innledningsvis interesserte meg hos IFS var den entusiasme og stolthet over egen virksomhet som jeg opplevde hos de personer jeg møtte, samt at IFS har kunne oppvise imponerende vekst og sterke resultater i en periode preget av sviktende global økonomi. Muligheten til igjen å få arbeide i et globalt miljø og med store og velkjente kunder var også viktig for min beslutning, sier Vivi Nyseter. Som leder er jeg handlekraftig og forretningsorientert, samt at jeg er kjent for å være en pådriver som involverer og engasjerer. Med dette ser jeg frem til å bidra til IFS sin videre vekst og suksess.

Som et viktig ledd i IFS Scandinavias vekstplan vil rektutteringen sikre en fortsatt offentiv forretningsutvikling i regionen, samt bidra positivt til den brede kompetanse som i dag utmerker IFS globalt.

─ IFS Scandinavia har hatt en fremragende utvikling de siste årene. Integrasjonen av de nasjonale selskapene i Danmark, Norge og Sverige i èn og samme organisasjon har vært meget vellykket og har i flere år bidratt til gode resultat for konsernet. Rekrutteringen av Vivi Nyseter er et ledd i en fortsatt vekststrategi og bidrar dessuten til fortsatt lik fordeling av kvinner og menn i IFS Scandinavias ledergruppe, sier Glenn Arnesen, CEO IFS Scandinavia.

Nyseter begynner i stillingen 1. April 2011.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

Contact Information

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen