1. April 2009

IFS hjelper kundene redusere sin miljøpåvirkning

IFS lanserer Eco-footprint Management, et verktøy som dokumenterer en virksomhets miljøpåvirkning i hele verdikjeden. Verktøyet kan også hjelpe virksomheter forberede seg til forestående offentlige miljøkrav, og det er første gang en slik løsning finnes fullt integrert i et forretningssystem.

Miljøverktøyet vil gi bedrifter bedre kontroll og større åpenhet og er tilgjengelig som standard programvare i IFS Applications. Brukere vil kunne konfigurere løsningen selv så de kan se virksomhetens miljøpåvirkning like enkelt som man konfigurerer økonomisystemet for å se kostnader. Man kan spore miljøpåvirkning i alle deler av virksomheten, fra råvarehåndtering og produktdesign til logistikk og utslippsproblematikk. Det blir således mulig å analysere virksomheten i et helhetsperspektiv, få oversikt over miljøkostnader og planlegge for endringer ved nye, offentlige miljøkrav.

— Eksisterende komponenter i IFS Applications, som brukes for å vise finansielle kostnader, vil nå også kunne benyttes til å overvåke karbondioksid, bly, svovel og annen miljøpåvirkning som en ekstra kostnad. Det blir enklere å identifisere kostnader og forbedringspunkter på både miljø- og økonomisiden av eksempelvis transportmetoder, outsourcing, verdikjedestyring, sier Thomas Petersson, Vice President Products & Marketing i IFS.

Med Eco-footprint management kan IFS’ kunder kunne følge opp kommende miljøkrav som det europeiske EuP Directive, Environmental Liability Directive og EU Restriction, Evaluation, Authorization of Chemicals (REACH) i tillegg til Australias National Greenhouse and Energy Reporting Regulation og US Climate Action Partnership’s nylige foreslåtte ‘Blueprint for Legislative Action’ against climate change.

  • The EuP Directive: http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design/index_en.htm
  • The Environmental Liability Directive (Environmental Liability Directive 2004/35/ EC) (ELD) http://www.netregs.gov.uk/netregs/legislation/future/63682.aspx
  • The REACH regulation Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substances. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
  • National Greenhouse and Energy Reporting Regulations 2008: http://www.climatechange.gov.au/reporting/index.html
  • US Climate Action Partnership (USCAP) Blueprint for Legislative Action http://www.us-cap.org/blueprint/overview.asp

— Mange virksomheter leter etter hjelpemidler som på en troverdig måte kan dokumentere miljøengasjement, møte statlige krav samt identifisere mulige kostnadsbesparelser. IFS’ kunder vil være først ute når det gjelder å dra nytte av dette som del av en integrert suite, sier Bo Hjort Christensen, professor ved Handelshøyskolen BI, som også arbeider som rådgiver i ERP-prosjekt. Han har observert en økende etterspørsel etter programvare med integrerte funksjoner som kan måle og følge opp virksomhetens miljøpåvirkning.

— InkCycle har redusert sin miljøpåvirkning dramatisk og vi står nå overfor den utfordring det er å bevise dette for våre kunder. Med et stort antall nært forestående miljøbestemmelser i USA og globalt vil den nye funksjonaliteten hjelpe oss å vise til miljøfordelene med å bruke våre produkt, som er gjenvinnbare og med lav miljøpåvirkning. Det hjelper oss å posisjonere oss på riktig måte mot kundene, sier Brad Roderick i InkCycle, et ledende selskap innen gjenvinning av toner og blekkpatroner for skrivere.

— IFS har valgt å prioritere utvikling av miljøverktøy fordi kundene våre er opptatt av dette. Uansett om formålet er å oppfylle legale krav eller om man drives av mer proaktive miljøinitiativ er vi tilfredse med at vi nå kan lansere et avansert miljøverktøy med fullt integrert standardfunksjonalitet. Verktøyet vil hjelpe kundene håndtere risiko på ledelsesnivå, bidra til posisjonering på markedet eller oppfylle strengere miljøkrav, sier Alastair Sorbie, CEO i IFS.

Eco-footprint Management er nå tilgjengelig for IFS’ kunder som vil ligge i forkant med miljøarbeid. 

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder  i 2008.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer