1. July 2009

Felleskjøpet Rogaland Agder oppgraderer IFS Applications

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA), som har brukt IFS Applications for Handel og Logistikk siden 2000, har besluttet å utvide løsningen med IFS Trade Management og oppgradere til IFS Applications 7.5. Med dette får FKRA et nytt, moderne innkjøps- og handelssystem som skal bidra til fornyelse av verdikjeden fra produksjon og innkjøp til verksteder og butikker. Kontrakten har en samlet verdi på NOK 11,3 millioner.

FKRA’s visjon er er å være nordens mest attraktive og dynamiske samvirke. Formålet er å bidra til økt lønnsomhet for bonden. Felleskjøpet Rogaland Agder produserer og selger for, gjødsel og såvarer. Organisasjonen leverer dessuten traktorer, maskinvarer og verkstedtjenester både til landbruket og andre kunder, samt drift av en butikkjede bestående av 18 butikker.

Etter oppgraderingen vil FKRA benytte IFS Applications komponenter for Handel og Logistikk (Trade Management), produksjon, service, økonomi og salgsstøtte (CRM). Løsningen inkluderer effektiv butikkstyring med avansert etterspørselsplanlegging og automatisk påfylling til butikk/verksted. Løsningen har også nødvendig fleksibilitet til at FKRA kan tilpasse seg endrede markedskrav og nye forretningsmuligheter.

— IFS har vært med på vår utvikling av virksomheten gjennom lang tid og beslutningen om å videreutvikle vår virksomhet med IFS Applications er basert på forventet økt lønnsomhet for oss, sier Ola Bekken, adm dir FKRA.  Etter beslutningen om å ikke fusjonere med de andre Felleskjøpene, har vi behov for å effektivisere egen drift, og må blant annet etablere et nytt innkjøpsapparat. Med IFS Applications har vi nødvendig fleksibilitet til å utnytte disse mulighetene raskt og effektivt.

— Vi har de senere år satset sterkt på å utvikle markedets mest moderne løsning for handel- og logistikkintensive virksomheter. Løsningen er resultat av samarbeid med viktige skandinaviske handelskunder som FKRA, Jensen & Co, Systembolaget, Stadium og Byggmax, sier Glenn Arnesen, adm. direktør i IFS Scandinavia. Vårt bransjeteam for Handel og Logistikk arbeider målrettet for å gi kundene en effektiv, fremtidsrettet løsning med høy brukervennlighet og rask ROI.

Handel og Logistikk er en bransje IFS satser på. IFS tilbyr bransjetilpassede løsninger som håndterer hele verdikjeden, fra planlegging, innkjøp og distribusjon til butikkløsninger. IFS Applications støtter alle viktige forretningsprosesser inklusive grunndatahåndtering, automatisk påfylling av varer, provisjons- og rabatthåndtering, personalsystem og prognostisering. Integrering med kassasystem, mobile løsninger, e-handel og beslutningsstøtte er andre viktige funksjoner som støttes av løsningen. IFS’ kunder i denne bransjen inkluderer Stadium, Systembolaget, ByggMax, Reporter, Marskramer og Intertoys. Andre logistikk-intensive kunder er blant annet Jensen & Co, Cloetta Fazer, SMC Pneumatics, Bristan, Hama, Brightpoint, Heaven Hill Distilleries og Katun Corporation.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder  i 2008.

Contact Information

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer