2. July 2009

Forsvarskonsernet Saab tegner konsernavtale med IFS

Saab AB har tegnet konsernavtale med IFS for å fordype samarbeidet mellom partene og posisjonere Saab-konsernet for nye forretningsmuligheter. Avtalen omfatter lisenser, konsulenttjenester samt support og vedlikehold av IFS Applications for hele konsernet. Verdien av avtalen er på 100 millioner kroner over fire år. Lisensverdien er på 10 millioner kroner hvorav 4 millioner blir avropt i forbindelse med avtalen.

Flere av Saabs datterselskap benytter IFS Applications komponenter for blant annet ettermarked, produksjonsstyring, vedlikehold, konstruksjon, logistikk og prosjektstyring. Saab har vært kunde av IFS siden 1994 og har som langsiktig strategi å øke bruken av IFS Applications i hele konsernet for å oppnå høyere effektivitet innen IT. Et eksempel på dette er enhetene som produserer JAS Gripen og sivile fly, Saab Aerosystems og Saab Aerostructures, som i 2006 gjennomførte en vellykket konsolidering av 59 egenutviklede eller tilpassede system til ett standardsystem – IFS Applications.  

— Vi ser store muligheter for tilsvarende synergier innen flere virksomheter og vår strategi er innen 2013 å ha oppnådd en global standardisering av prosesser og system. Gjennom samarbeidet med IFS skal vi fortsette å rendyrke og effektivisere vår virksomhet basert på et felles forretningssystem. sier Johan Sjödin, Vice President ICT Coordination Office i Saab AB.

Som konsernleverandør får IFS en sentral rolle i å bidra til at Saab når sine forretningsmessige mål.

— Avtalen skal bidra til at vi når våre mål både når det gjelder nye inntekter og besparelser. Når mange sentrale forretningsprosesser nå blir felles i konsernet, får vi økt fleksibilitet samt lavere IT-kostnader som følge av stordriftsfordeler, sier Johan Sjödin. IFS’ satsning på forsvarsindustrien er positiv. Deres utviklere og konsulenter er lydhøre og responderer på våre behov.

For IFS er samarbeidet med kundene avgjørende for å forbedre bransjeløsningene i takt med markedsutviklingen. 

— Bransjeløsningen for fly og forsvar videreutvikles løpende gjennom et nært samarbeid med viktige kunder som Saab og partnere som Logica og EDS, sier Glenn Arnesen, adm dir IFS Scandinavia. I 2009 er forbedret funksjonalitet for forsvarssegmentet blant de viktigste områdene i vår FoU.

Fly- og forsvarsindustrien er en av IFS’ fokuserte bransjer. I rapporten ”Enterprise Asset Management Solutions Worldwide Outlook”, publisert i mai 2009, plasserer ARC Advisory Group IFS i en ledende posisjon innenfor fly- og forsvarsindustrien. Innen segmentet ”Enterprise Asset Management for A&D” fastslåes det videre at IFS har ”en eksepsjonelt fleksibel løsning med lav TCO (Total Cost of Ownership)”.

IFS’ kunder innen fly og forsvar inkluderer forsvar i Storbritannia, Norge og USA. Kommersielle verksteder og operatører inkluderer Finnair, Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, Hawker Pacific og LTQ Engineering Pty Limited (tidligere kjent som Jet Turbine Services). Videre leverer IFS løsninger til produsenter som Eurofighterkonsortiet, General Dynamics, Lockheed Martin, BAE Systems, Saab og GE Transportation.  

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder  i 2008.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer