20. August 2009

IFS kjøper MultiPlus Solutions

IFS har inngått avtale med Quirius Holding B.V. om oppkjøp av samtlige aksjer i MultiPlus Solutions AS. Kjøpesummen betales kontant. Oppkjøpet vil styrke IFS’ markedsposisjon for prosjektbaserte løsninger i IFS’ fokuserte bransjer ytterligere.

Sandefjordbaserte MultiPlus Solutions, som også har kontorer i Danmark og Kina, er en veletablert leverandør av forretningssystemer til marin industri, EPCI (Engineering, Procurement, Construction, Installation) kontraktører og prosjektorienterte produksjonsbedrifter. Selskapet leverer et komplett forretningssystem med funksjonalitet på områder som økonomistyring, prosjekthåndtering, vedlikehold, produksjon, dokumenthåndtering og personalhåndtering (HR).

MultiPlus har en attraktiv kundebase med nesten 100 kunder i Norge, Danmark, Frankrike, USA og Kina. IFS har til hensikt å fortsette support, vedlikehold og forbedringer av MultiPlus systemet.

MultiPlus’ nettoomsetning ble 45.9 millioner kroner i 2008, hvorav nesten 50 prosent var produktinntekter. Resultatet for 2008 var 2.8 millioner kroner.

Det er IFS Scandinavia som får ansvaret for integreringen av MultiPlus Solutions og Adm Dir for IFS Scandinavia, Glenn Arnesen, ser frem til å ønske nye kunder og medarbeidere velkommen til IFS.

— Oppkjøpet av MultiPlus Solutions er en del av gjennomføringen av IFS’ uttalte vekststrategi der IFS skal vokse innenfor våre fokuserte bransjer. MultiPlus er en respektert leverandør innen bransjer der prosjektbaserte løsninger benyttes mye. Vi ser frem til å få nye, dyktige medarbeidere samt inkludere selskap som Ulstein Verft, Color Line, Frank Mohn group, Mustad, UMOE Schat-Harding, Rolls Royce Marine og Kleven Maritime i vår kundebase, sier han.

— Våre bedriftskulturer ligner hverandre. Begge selskap er sterkt kundedrevne og fokusert på å levere komponentbaserte løsninger som er forberedt for endringer i våre fokuserte bransjer, sier Adm Dir i MultiPlus Solutions, Per-Olav Helgeland, som vil få en sentral rolle i integreringen av de to selskapene.

Studierektor ved Handelshøyskolen BI, Bo Hjort Christensen, mannen bak den årlige konferansen "ERP-systemer 2009"" og anerkjent ERP-analytiker i Norge, mener at IFS’ plan for overtakelse av MultiPlus Solutions ivaretar kundene og fungerer som en "sikringsstrategi" på lengre sikt.

— Et lite selskap som MultiPlus vil, tross et utmerket produkt og dyktige medarbeidere, være sårbart fordi det mangler ressurser til å videreutvikle virksomheten. Under IFS-paraplyen får MultiPlus tilgang til IFS’ teknologi, produktutvikling og ressurser for øvrig. For Multiplus’ kunder representerer IFS således en trygg havn og en fornuftig sikringsstrategi i et langsiktig perspektiv, sier Christensen.

Transaksjonen forventes være sluttført i løpet av 3-4 uker.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder i 2008.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer