22. October 2009

Niscayah velger IFS Applications som globalt forretningssytem

Niscayah, et globalt sikkerhetsselskap med sete i Sverige, har valgt IFS Applications som forretningssystem i samtlige land. Ved å erstatte eksisterende system og standardisere på IFS Applications kan Niscayah øke effektiviteten og dermed også senke kostnadene. Kontrakten verdsettes til 40 millioner svenske kroner, der lisenser, tjenester og vedlikeholdsavgift avropes under en femårsperiode.

Niscayah er et globalt selskap med 6 000 ansatte i 17 land. Selskapet tilbyr avanserte tekniske sikkerhetssystem som sikkerhetssystem, brannbeskyttelse, adgangskontroll og alarmsentraltjenester.

Niscayah har vokst raskt gjennom en rekke oppkjøp og de nye selskapene har hatt egne løsninger for forretningssystem og administrative rutiner. Ledelsen i Niscaya besluttet derfor å anskaffe ett globalt standardsystem for å underlette innføringen av felles forretningsprosesser for således å skape bedre forutsetninger for integrering av oppkjøpte selskaper.

– Vi er ett globalt selskap og må således arbeide på en enhetlig måte – med et system som støtter alle deles av vår virksomhet, sier Håkan Gustavsson, CFO i Niscayah.
Vurderingen av nye, mulige forretningssystem begynte i 2008. Niscayah gjennomgikk et stort antall mulige leverandører og valgte IFS etter en samlet vurdering der bransjeerfaring, funksjonalitet og geografisk nærhet.

Løsningen inneholder komponenter for økonomistyring, installasjon, service, distribusjon, kundehåndtering (CRM) og personalhåndtering. 

Den 1 oktober 2009 begynte Niscayah i Finland som første land å arbeide utfra nye globale forretningsprosesser med støtte av IFS Applications. I løpet av kommende tre år skal forretningsprosesser og IFS Applications innføres i øvrige land.

– Vi regner med at investeringen i IFS Applications betaler seg raskt. Vi kan arbeide med effektivt og kostnadene for lisens og vedlikehold blir betydelig lavere sammenlignet med i dag, sier Håkan Gustavsson.

– I dag må en bedriftsleder kunne fatte beslutninger raskt og ha full kontroll på sin virksomhet. Fordelene med å arbeide prosjektbasert er store og IFS Applications gir den støtte som globale installasjons- og serviceselskap behøver, sier Glenn Arnesen, Administrerende Direktør for IFS Scandinavia.

Niscayah har samtidigt rektuttert Michael Lagendorf som global ERP-sjef og internt ansvarlig for IFS Applications i samtlige land. Michael kommer fra Electrolux IT der han var europeisk ansvarlig for beslutningsstøtte og dokumenthåndteringssystem.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder i 2008.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer