27. October 2009

IFS forsterker sin salgs- og markedsorganisasjon i Skandinavia

IFS, som utvikler og leverer forretningssystem, forsterker nå sin salgs- og markedsorganisasjon i Skandinaviske med en ny selger, Hege Wroldsen. Hun vil arbeide ved IFS’ kontor i Asker, Norge som Sales Manager med ansvar for salg til nye kunder.

Hege kommer fra IBM der hun de siste 10 år har hatt en rekke ulike stillinger innenfor salg og markedsføring, blant annet som ansvarlig for å bygge opp IBMs norske virksomhet omkring løsningen Maximo Asset Management etter IBMs oppkjøp av MRO Software. Hege har kandidateksamen i International Business fra University of San Fransisco og en Magister i Business Administration fra Henley Management School i Storbritannia.

─ IFS er et godt omdømme og forbindes med et konkurransedyktig produkt og en sterk posisjon i markedet, blant annet som global markedsleder innen fly- og forsvarsindustrien. Jeg ser frem til å arbeide sammen med et team av kompetente prosjektledere og konsulenter og tror det finnes store muligheter for å bidra til en positiv videreutvikling av IFS’ virksomhet i Norge, sier Hege Wroldsen.

─ Heges bidrag innenfor vår skandinaviske salgsorganisasjon er viktig for at vi skal nå våre finansielle mål om å doble produktinntektene og samtidig styrke vår posisjon på markedet, sier Glenn Arnesen, Administrerende Direktør for IFS Skandinavia. Ved å øke vår salgsstyrke vil vi legge til rette for fortsatt sterke resultat for IFS samtidig som økt kundebase også gir forretningsmessige fordeler for våre eksisterende kunder.

Om IFS

IFS er et børsnotert selskap, grunnlagt i 1983, som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på syv bransjer; fly og forsvar, bilbransjen, produksjon, prosessindustri, anlegg og service, handel og logistikk, samt energi og telekom. IFS hadde 2700 ansatte og nettoomsetningen ble SEK 2,5 milliarder i 2008.

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer