9. January 2007

Polypipe sikter mot økt effektivitet med IFS

Polypipe, en av Storbritannias ledende leverandører av VVS-komponenter av plast, har inngått en stor avtale med IFS for å øke effektiviteten sin virksomhet. Polypipe valgte IFS Application™ 7 for å oppnå økt oversikt over virksomhetens prosesser innenfor økonomi, logistikk, produksjon og vedlikehold av anlegg. Polypipe forventer at selskapet både vil kunne øke sin operative effektivitet samt forbedre sin kundeservice gjennom samarbeidet med IFS.

IFS Application 7 kommer til å erstatte et hererogent IT-miljø med flere gamle system for å automatisere kostnadskrevende manuelle prosesser. Gjennom å anvende et enhetlig og integrert forretningssystem, forventer Polypipe å øke tilgjengeligheten til informasjonen innenfor hele gruppen og forbedre sin evne til å agere utfra interne og eksterne markedskrav. 

IFS Application 7 skal også forbedre den operative effektiviteten innenfor hele den brede virksomheten til Polypipe i Storbritannia. Hver enhet i selskapet retter seg mot en spesifikk nisje, med produksjon av spesifikke komponenter samt produksjon og distribusjon av monterte VVS-detaljer og armaturer. Foruten å håndtere krav fra hvert enkelt datterselskap i gruppen, kommer innføringen av nytt forretningssystem også til å styrke samvirket mellom datterselskapene, noe som er essensielt for å kunne levere produkter til alle markedssegment som selskapet som helhet ønsker å nå. 

─ Polypipe har oppnådd sin markedsledende posisjon gjennom pålitelighet, verdiøkende tjenester og gjennom å tilby en bred produktlinje. Det er viktig at vi kan levere beste pris innenfor hvert segment, og det krever at vi stadig trimmer våre prosesser for å øke effektviiteten i hele gruppen, sier Mike McKay, IT-sjef i Polypipe.

─ Vi valgte IFS fordi de oppfylte våre krav langt bedre enn konkurrentene. Selskapets erfaring og kunnskap innenfor vår bransje – produksjon av plastprodukter – gjorde dessuten at vi kjente oss sikre på at de kan levere det vi behøver. 

Industriell produksjon er en av IFSs fokuserte bransjer. IFS har en bred kundebase i bransjen; hovedsakelig middels store og store foretak med kompleks, ordrestyrt, differensiert produksjon. IFSs løsning tilbyr sterk støtte for prosjektstyring, konstruksjon, detaljorganisering, produkttilpassing og ettermarked. Systemet er utviklet for å hjelpe bedrifter med å høyne kvaliteten, holde kostnadene nede og forbedre sin konkurransesituasjon innen segmenter som verkstedsindustri, forsvarsindustri, og serieproduksjon av metall- og plastdetaljer. Bedriftene kan også dra nytte av IFSs livssyklusløsning som går utover produktlivssyklushåndtering (PLM) og inkluderer de tre kritiske forretningsområdene ― produkter, kunder og ressurser ― i deres totale livssyklus.

Om IFS og IFS Applications

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt slik at selskapet oppnår bedre resultater og styrker sin konkurransekraft.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 20 ulike språk.IFS har mer enn 500 000 brukere innenfor syv utvalgte bransjer: Forsvarsindustri; bilbransjen; høyteknologisk bransje; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM); vedlikehold, reparasjon og oversyn (MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og forretningsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer