6. February 2007

IFS/Business Analytics: ─ Sikrere og enklere rapportering og analyse

IFS lanserer i dag IFS/Business Analytics – et nyutviklet rapporterings- og budsjetteringsverktøy som er fullstendig integrert med Microsoft Office Excel 2003 og 2007. Enklere brukergrensesnitt, større fleksibilitet og fullstendig sporbarhet av transaksjoner er noen av fordelene som IFS’ kunder trekker frem som årsak til at de har valgt dette verktøyet.

IFS/Business Analytics er et resultat av et samarbeid mellom IFS, IFS’ kunder og Microsoft
Fokus på ”User Experience” står sterkt innenfor produktutvikling hos både Microsoft og IFS. Enklere brukergrensesnitt er en viktig del av IFS’ utviklingsstrategi, der hensynet til brukernes effektivitet står i sentrum. 
IFS opplever at denne utviklingsstrategien gir gode resultater. Tilbakemeldingene fra kundene er lovende, og hittil har Bertel O. Steen, Hamworthy Gas Systems, REC Scanwafer, Hafslund, Østfold Energi, Dimplex og EMGS valgt IFS/Business Analytics.

Enklere og mer fleksibelt
─ IFS har vært lydhøre i forhold til kundens behov gjennom utviklingsprosjektet, og jeg mener dette har vært et viktig kriterium for at resultatet har blitt så bra, sier Dagfinn Stave, Rådgiver Virksomhetssystem i Statnett. Han har vært Statnetts kontakt mot utviklingsprosjektet gjennom hele prosessen.  
─ Den største fordelen med IFS/Business Analytics er at det er enkelt og fleksibelt for brukeren å produsere riktige rapporter, blant annet fordi verktøyet er basert på utstrakt bruk av ”drag-and-drop” og ”drill-down”. Data legges inn og tas ut via Business Analytics, og brukeren kan således forholde seg til én overflate. 
Fra rapporten kan brukeren gå ned på transaksjonsnivå og helt tilbake til IFS Applications, slik at verktøyet også ivaretar sporbarhet og tilgangskontroll, noe som også øker sikkerheten omkring rapportering og budsjettering betraktelig. Løsningen er fullstendig integrert med IFS Dokumentadministrasjon. Dette betyr at ferdig kjørte rapporter legges inn i dokumentarkivet. Dokumentarkivet har full støtte for adgangskontroll, elektroniske signaturer og revisjonsstyring, i tillegg til komplett støtte for prosess-styring.

Kjent brukergrensesnitt
Forhåndsdefinerte uttrekk av data innebærer at brukerne ikke behøver å ha oversikt over databasestrukturen eller tabellene i forretningssystemet, noe som forenkler bruken ytterligere. Alle som arbeider med finans og prosjekt er vant til å jobbe med Excel, og IFS/Business Analytics er nesten fullstendig basert på Excel-funksjonalitet. Dette gir en lav terskel for å ta systemet i bruk, og kunden kan ta ut gevinstene på et tidlig tidspunkt. Mange rapporteringsverktøy oppfattes som dyre og komplekse, fordi implementeringen av disse ofte innebærer utstrakt behov for konsulentbistand for å integrere verktøyene med forretningssystemet. Dette er en konsekvens av at det gjerne trekkes inn flere leverandører, at brukergrensesnittet mellom forretningssystemet og rapporteringssystemet er forskjellig og at data fra forretningssystemet må tas ut gjennom egne rapporter. Disse problemene minimeres med IFS/Business Analytics, der grensesnittet er definert på forhånd.

Enhetlig rapportering
Mange bedrifter har behov for å definere egne uttrekk fra databasen basert på virksomhetens rapporteringsbehov. I den forbindelse utvikles et eget administrasjonsverktøy for å forenkle arbeidet med å definere disse uttrekkene. På denne måten ivaretas krav om enhetlig rapportering på tvers av en virksomhets forretningsområder. 
For Hamworthy, som et globalt konsern, er nettopp dette viktig:  
─ I vårt konsern har vi høy fokus på enhetlig rapportering. Vi har styringskomiteer for alle våre globale prosjekt, og med IFS/Business Analytics kan alle rapportere enhetlig innenfor styring, økonomi og prosjekt på tvers av hele organisasjonen, sier Tore Lunde, Managing Director i Hamworthy Gas Systems.

Det beste av to verdener
Høsten 2006 lanserte IFS ”The Intelligent Desktop”, begynnelsen på en serie produkter der fokus ligger på å forenkle og effektivisere brukerens hverdag. 
─ Med IFS/Business Analytics kombinerer vi det beste av to ulike verdener, kjente og standard verktøy og navigeringsmodeller, effektiv prosess-støtte og informasjonsstyring. IFS vil fortsette å fokusere på brukergrensesnitt, og derfor skal store deler av selskapets produktutvikling dreie seg om dette fremover. Som basis har vi avansert SOA-teknologi og en komponentbasert arkitektur, noe som gir brukeren best mulig fleksibilitet til å tilpasse seg endringer i markedet, sier Glenn Arnesen, Managing Director i IFS Scandinavia. 
─ IFS ”Intelligent Desktop” er godt tilpasset vår strategi om å gi våre kunder sterkere systemstøtte med Office som overflate. Integrasjonen med IFS Applications gir Excel-brukeren en unik sporbarhet, sikkerhet og utvidet funksjonalitet for rapportering. Vi har en stor, felles kundebase med IFS, og med IFS’ teknologistrategi der fokus ligger på bruk av åpne, kjente standarder, ligger det mange muligheter for fremtidig samarbeid, sier Klas Hammar, Business Group Lead, Information Worker, i Microsoft.

Om IFS

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt slik at selskapet oppnår bedre resultater og styrker sin konkurransekraft.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 20 ulike språk.IFS har mer enn 500 000 brukere innenfor syv utvalgte bransjer: Forsvarsindustri; bilbransjen; høyteknologisk bransje; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM); vedlikehold, reparasjon og oversyn (MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og forretningsstyring (CPM).

Contact Information

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen