12. February 2007

Energibransjen velger IFS Applications 7

Mange av IFS’ skandinaviske kunder innenfor Energibransjen har allerede besluttet å oppgradere til siste versjon av ”IFS Application for Energi & Utilities”. Ny funksjonalitet, bedre brukergrensesnitt og ikke minst nye muligheter med web- og portalteknologi er viktige årsaker til at Energibransjen investerer i IFS Applications 7.

Energibransjen i Skandinavia har vært gjennom store endringsprosesser de siste 10-12 årene. Dette skyldes først og fremst liberalisering av markedet med etablering av nye strukturer og nye krav til effektivisering og driftssikkerhet – et krav som har medført økt behov for endringsevne og smidighet hos energibedriftene. Utfall som følge av uvær setter også press på energiselskapene i forhold til å håndtere reparasjoner og vedlikehold – samt møte kundenes behov om forutsigbar levering. Betydningen av å ha et forretningssystem som legger til rette for – og ikke bremser – dette, står sentralt for energikundene til IFS.

Blant kundene som allerede har signert avtale om oppgradering til IFS Application 7 finnes holandske TenneT og de skandinaviske selskapene Vattenfall Business Services Nordic AB, Østfold Energi, Tafjord Kraft, Energiselskapet Buskerud, Statnett SF, Trønderenergi og Hafslund ASA. Samlet verdi av disse kontraktene er over NOK 30 millioner. IFS forventer at ytterligere et antall europeiske energikunder vil ta endelig beslutning om oppgradering i løpet av 1. kvartal 2007.

Kundene ser muligheter
─ Vi er opptatt av å ha en moderne, web-basert løsning med høy brukervennlighet. Dette en den viktigste årsaken til at vi oppgraderer til IFS Applications 7. Det er også positivt at den nye versjonen åpner for mye ny funksjonalitet, sier Per Ove Torper, Økonomisjef i Østfold Energi.

─ IFS Applications har en sentral plass i Energiselskapet Buskerud som systemstøtte for en rekke forretningskritiske prosesser. Vi har lykkes i å ta ut en del gevinster innenfor mange av disse. Det viktigste målet med en oppgradering er for oss å legge fundamentet for en revitalisering av løsningen slik at vi kan hente ut ytterligere gevinster, sier Margrethe Smith, CFO i Energiselskapet Buskerud.

Fleksibelt system
Og nettopp gevinster er viktig når administrerende direktør Glenn Arnesen skal fortelle hvorfor kundene skal investere i IFS Applications. ─ Vi har et fleksibelt, komponentbasert system som muliggjør realisering av gevinster raskt. Samtidig muliggjør systemets fleksibilitet at man kan enkelt utnytte stadig nye deler av applikasjonen når nye behov melder seg, sier han.

Global fokus på energi
Energisektoren er en av bransjene IFS fokuserer på globalt. Anleggsvedlikehold og ressurs-organisering er viktige prosesser innen energy & utilities. IFS har levert løsninger innen disse områdene i 19 år. Analytikere som Gartner, AMR Research, og ARC vurderer funksjonaliteten i IFS Applications på energy & utilities blant de beste på markedet.

IFS har 120 kunder innen kraftproduksjon, -overføring og distribusjon. Blant disse finnes verdens største vannkraftprosjekt Three Gorges (Kina), kjernekraftverkene OKG og Qinshan (Kina), nettselskapene Svenske Kraftnät, Statnett, Federal Grid Company i Russland og TenneT (Nederland), samt distributører som Siemens Energy Services (New Zealand), Fortum (Sverige) og Hafslund Energi.

Om IFS

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt slik at selskapet oppnår bedre resultater og styrker sin konkurransekraft.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 20 ulike språk.IFS har mer enn 500 000 brukere innenfor syv utvalgte bransjer: Forsvarsindustri; bilbransjen; høyteknologisk bransje; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM); vedlikehold, reparasjon og oversyn (MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og forretningsstyring (CPM).

Contact Information

Börje Eriksson

Phone: +46 18 480 48 15

Contact Börje Eriksson

Glenn Arnesen

Phone: +47 66 90 78 79

Contact Glenn Arnesen