30. May 2007

Tomra velger IFS Applications for service på returmaskiner i Norden

Tomra Systems, som er verdensledende innenfor returhåndteringssystem, har valgt IFS Applications som sitt forretningssystem til salg og service av returmaskiner i hele Norden. Tomra ønsker med dette å skape en helhetsløsning for økt effektivitet og fleksibilitet, og derigjennom bedre sin kundeservice. Verdien på kontraktens første fase – som er utrulling i den svenske delen av virksomheten – er ca NOK ca 6,5 millioner.

Systemet omfatter funksjoner for økonomistyring, salg, distribusjon, CRM og service management. Innføringen av fase en i Sverige er påbegynt og skal sluttføres i løpet av høsten 2007. Deretter vil ytterligere implementeringer suksessivt følge i selskapets øvrige nordiske enheter.

Følgende konkrete mål forventes nådd med prosjektet:

  • Effektivisering av salgsprosessen for nye returmaskiner ved hjelp av sterk CRM støtte.
  • Raskere serviceprosess fra en melding er mottatt til serviceteknikeren finnes på plass hos kunden.
  • Forenklet hverdag for serviceteknikeren gjennom bruk av mobile løsninger som gir tilgang til systemet uansett hvor teknikeren befinner seg.
  • Effektivisering av interne, administrative prosesser, som eksempelvis elektronisk fakturahåndtering. 

Service i fokus

For Tomra er serviceprosessene svært viktige. Det nye systemet skal gi nødvendig støtte til å håndtere økende salg av returmaskiner. Bare i Sverige er det installert mer enn 8000 maskiner hvorav 6000 er tilsluttet modem for online service. 

- IFS er en partner som kan støtte vår vekst og gi oss bedre fleksibilitet og bedre utnyttelse av ressursene i et krevende marked, sier Fredrik Nordh, Økonomisjef i Tomra. ─ Vi har vurdert en mengde ulike systemer og gjort en grundig forstudie. IFS Applications er klart ledende innen denne typen løsning for service i felten – en løsning som er helt essensiell for vår virksomhet.  

SMS-basert 

Som en del av effektiviseringen av serviceprosessen kommer Tomras serviceteknikere fremover til å få nye oppdra via SMS – sendt direkte fra forretningssystemet. Teknikeren bekrefter deretter via SMS at vedkommende tar i mot oppdraget og serviceplanleggeren får direkte oppdatering i systemet. Teknikerne kan dessuten, via sin bærbare PC som står i kontakt med systemet med en web-portal via G/GPRS, søke informasjon og håndtere ulike funksjoner som rapportering mm  

Service- og projektintensive virksomheter er en av IFS’ fokuserte segment. IFS tilbyr en komplett og integrert forretningsløsning som håndterer hele livssyklusen for produktet. Med IFS Applications kan bedrifter effektivisere sine forretningsprosesser gjennom samarbeid med kunder, leverandører og partnere. IFS Applications omfatter løsninger for serviceavtaler, maskin- og utstyrsregister, ressursplanlegging og –optimering, reservedelshåndtering, mobile løsninger for feltservice teknikere, alt integrert med økonomistyring, innkjøp, produksjon og personal (HR). Blant IFS’ kunder innenfor service- og prosjektintensiv industri finnes Hertel, Debut Services, First Engineering, Doosan Babcock, Grenland Group, Dalkia, Anticimex, Eltel Networks og Kalmar Industries.

Om IFS og IFS Applications

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene. IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk. IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; høyteknologisk industri; industriell produksjon, prosessindustri, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO);   produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information