26. November 2007

Indiske National Hydroelectric Power Corporation velger IFS Applications for å støtte selskapets ekspansjon

National Hydroelectric Power Corporation Ltd. (NHPC), et av Indias største kraftselskap, har tegnet en avtale verdt over 45 MSEK med IFS. Avtalen innebærer lisenser og implementering av forretningssystem for å støtte selskapets prosesser innenfor økonomi, prosjektstyring, vedlikehold og virksomhetsstyring. NHPC, som har over 13.000 ansatte, skal investere 16 milliarder kroner for å øke kapasiteten fra 4000 til 20.000 MW innen 2017 og behøver et fleksibelt forretningssystem til å støtte denne veksten.

Løsningen fra IFS skal anvendes på alle enheter og kraftverk som selskapet opererer, og leveransen skal være sluttført innen to år. Når dette er skjedd, vil èn database benyttes for hele konsernet, noe som vil underlette kommunikasjonen mellom enhetene, effektivisere prosjektstyringen og gi ledelsen bedre grunnlag for analyse og beslutninger.  

− NHPC, som er den største vannkraftprodusenten i det sentrale India, skal øke kapasiteten til 20.000 MW innen 2017, sier S.K.Garg, Administrerende direktør i NHPC. − Dette er en stor satsning som innebærer at vi blir størst på produksjon av vannkraft i India. For å nå målet, må organisasjonen utvikles og effektiv IT-støtte en et viktig verktøy i prosessen.    

IFS prioriterer energibransjen og har over 140 kunder innenfor produksjon, transmisjon og distribusjon av elektrisk kraft, samt innenfor vann og avløp. Blant kundene finnes verdens største vannkraftverk Three Gorges (Kina), kjernekraftverkene OKG (Sverige), PBMR (Sør-Afrika) og Qinshan (Kina), nettselskap som Statnett, Svenska Kraftnät (Sverige), og TenneT (Nederland). Andre kunder er eldistributører som Hafslund Energi, Vattenfall (Sverige) og Fortum (Sverige). Pålitelig og sikker håndtering av anlegg og personal er viktige prosesser i energibransjen, til hvilken IFS har levert løsninger i over 20 år.  

− IFS’ forretningssystem anvendes av mange kraftselskaper verden over, men dette er det første store prosjektet med IFS Applications innenfor vannkraft i India, sier Dr. Chandan Chowdhury, Administrende direktør ved IFS India. − Med NHPC som kunde har vi styrket vår posisjon på det indiske markedet for forretningssystem som er i sterk vekst, og vi ser gode muligheter for videre utvikling av vår virksomhet i India. 

Om IFS og IFS Applications

IFS(OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene. IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ tjenesteorienterte (SOA) arkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk. IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; produksjonsbedrifter; prosessindustri, handel og logistikk, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer