20. October 2008

Jotun velger IFS som global IT-partner

Jotun -konsernet har valgt IFS Applications som sitt globale forretningssystem for 64 selskaper med 40 produksjonsenheter i 70 land. Avtalen omfatter lisenser, vedlikehold, support og konsulenttjenester og har en samlet verdi på ca NOK 88 millioner i en periode på fem år.

Jotun, en av verdens ledende maling- og lakkprodusenter, har vært kunde av IFS i Skandinavia siden 2003 og har implementert IFS Applications innenfor økonomi, produksjon, logistikk og vedlikehold. Nå utvider Jotun løsningen til å omfatte konsernets 64 selskap og 40 produksjonsenheter. Jotun planlegger også å ekspandere sin virksomhet til flere land og samtidig utvide kapasiteten til eksisterende produksjonsanlegg i løpet den kommende femårsperioden, noe som innebærer at bruken av IFS Applications vil øke ytterligere.  

Etter å ha innført IFS Applications i den skandinaviske delen av konsernet, har Jotun standardisert sine forretningsprosesser og oppnådd bedre kontroll, effektivitet og samarbeid i Skandinavia.

 ─ IFS Applications har støttet vår vekst i henhold til plan og vi registrerer oppnådde kostnadsreduksjoner, sier Morten Fon, konsernsjef i Jotun. IFS Applications vil også ha betydning for at Jotun skal nå sine fremtidige forretningsmål. Et globalt forretningssystem er en forutsetning for å klare våre mål om økt volum fremover.

Ben Guren, CFO i Jotun, forventer flere fordeler ved å bruke IFS Applications i hele konsernet.

─ Med et globalt forretningssystem får vi økt standardisering, transparens og presisjon i hele virksomheten. Vi vil få forbedret kontroll på forretningsprosessene gjennom helt integrerte verdikjeder, økt automatiseringsgrad, bedre og raskere informasjon for forretningsbeslutninger og bedre tilgang til forretningssystemet, sier Ben Guren.

─ IFS har 54 kontorer og virksomhet i hele verden. Denne avtalen viser at vi fortsetter å styrke vår posisjon som global partner til store selskap som Jotun, sier Glenn Arnesen, Adm. dir. i IFS Scandinavia.

Prosessindustrien tilhører en av IFS’ utvalgte bransjer. IFS Applications for prosessindustri tilbyr bransjespesifikk funksjonalitet for virksomheter innenfor følgende segmenter: Næringsmiddel, kjemi, papir- og masse samt metall. IFS Applications for kjemiindustri håndterer viktige forretningsprosesser som batchbalansering, resepthåndtering, kvalitetssikring og prognostisering. Forretningssystemet inneholder også en komplett løsning for håndtering av anleggets og produktets totale livssyklus. Blant IFS kunder innen kjemiindustrien finnes DuPont, Jotun, Flint Group, Willamette Valley Company, Akzo Nobel og Becker Industrial Coatings.

Om IFS

IFS (OMX STO: IFS) ble grunnlagt I 1983. Selskapet utvikler, leverer og implementerer IFS Applications™, et helt integrert, komponentbasert forretningssystem basert på SOA teknologi. IFS har over 2000 kunder i 54 land. Selskapet fokuserer på 7 hovedbransjer; fly og forsvar, energi og telekom, produksjonsbedrifter, prosessindustri, bilbransjen, handel og logistikk samt anlegg og service. Totalt har konsernet 2,600 ansatte og en omsetning på SEK 2,3 milliarder i 2007. 

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer