Konsulenttjenester

IFS ™ tilbyr en rekke konsulenttjenester innen virksomheten. Vi har alt fra prosjektledere, løsningsarkitekter , bedriftsrådgivere, systemer og teknikker for applikasjons konsulenter.

Basert på dine behov, kan du velge konsulenten som passer deg best. Vil du vite mer - send oss en e-post fra kontaktadresse som du finner nederst på siden.

Prosjektledere

IFS’ prosjektledere er ansvarlige for at vi holder oss til avtalen som er opprettet mellom IFS™ og deg som kunde. De sørger også for at riktig kompetanse for ditt behov innlemmes i prosjektgruppen. Mens prosjektet pågår, passer prosjektlederen på at vi arbeider i samsvar med metodikken vår, følger tidsskjema og holder oss innenfor de økonomiske rammene.

Prosjektlederne samarbeider tett med IFS’ løsningsarkitekter for å sikre at løsningen tilsvarer det vi har blitt enige om.

Løsningsarkitekt

Våre løsningsarkitekter utarbeider en kundeløsning med utgangspunkt i avtalen som er opprettet mellom deg som kunde og IFS. De avklarer spørsmålsstillinger og veivalg fortløpende med deg mens arbeidet pågår, og leder arbeidet med løsningstest før driftsstart.

De er også ansvarlige for å formidle vedtak om løsninger til konsulentene som har det praktiske arbeidet med å sette opp systemet sammen med deg.

Forretningskonsulenter

Ved implementeringsprosjekter fokuserer forretningskonsulenten på avtalte prosesser, og arbeider under ledelse av løsningsarkitekten for å sikre resultatet. Ved oppgraderingsprosjekter veileder forretningskonsulenten deg for å finne ut hvordan du kan utvikle løsningen ved å sette nyanskaffede funksjoner i drift. Målet er å optimere nytteverdien av investeringen. I den forbindelse kan vi også analysere arbeidsrutiner og gi anbefalinger.

Applikasjonskonsulenter

Når det gjelder implementeringsprosjekter, arbeider applikasjonskonsulentene med å sette opp systemet under ledelse av løsningsarkitekten. Applikasjonskonsulentene er våre systemeksperter på sitt område, og bistår deg med å utarbeide rutinebeskrivelser ved behov. Arbeidet omfatter også å opprette en plan for konvertering av data fra det nåværende systemet ditt.

Konsulentene gir opplæring til nøkkelpersoner i bedriften din, og kan også gi opplæring til sluttbrukere. De bidrar dessuten med løpende konsultasjon i det daglige arbeidet og opplæring ved behov. I tillegg kan de med sin erfaring være nyttige diskusjonspartnere i forbindelse med eventuelle forandringer i bedriftens rutiner.

Teknikere

Teknikerne våre veileder deg når det gjelder nødvendig infrastruktur for å få IFS Applications til å fungere optimalt for ditt behov. De tilbyr også tjenester som sørger for at sikkerhetskopien (backupen) kan gjenskape miljøet ved behov, og foretar ”helsesjekk” av databasen med forslag til eventuelle nødvendige tiltak. Teknikerne er også de konsulentene som installerer programmene og kodene du får av oss.

Systemutviklere

Systemutviklerne arbeider som oftest sammen med applikasjons-/forretningskonsulentene for å utforme tilpasninger i IFS Applications. De har god kunnskap om hvordan systemet vårt er oppbygd, og er derfor en god samtalepartner når det gjelder å vurdere kompleksiteten i en ønsket tilpasning.

Systemutviklerne bistår også med konvertering av data fra gamle systemer, og skaper integrasjoner mellom forskjellige systemer. I tillegg skriver de koden til de funksjonene som ikke inngår i standardsystemet vårt.

Want to hear more?

Got a question about IFS or our solutions?

Our contact form or local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

IFS Support Operations

Maintenance and support is provided by IFS’s global support network backed up by regional service centers, IFS Research and Development (R&D), IFS consulting organizations and IFS partners.

Download White Paper

OpenIFS User Community

OpenIFS is a 24x7 online community and collaboration platform to harness the collective intelligence of Customers, Partners and IFS employees. Through the online community participants are free to interact with other participants, for example to share ideas, best practice or ask questions.

IFS Portal Login