IFS Scandinavias Ledelse

IFS Scandinavias ledelse – Scandinavia Management Team – dekker som navnet tilsier de skandinaviske markedene. Ledelsen sitter i Sverige, Norge og Danmark, og har ansvarsområder som strekker seg over alle de tre landene.

Elni

Elni Kullmer

Head of Scandinavia

Elni er ansvarlig for IFS Skandinavia.


Stefan Kaiser

Finance and HR Manager

  Elni

Elni Kullmer 

SVP Sale & Marketing

Elni er ansvarlig for salg, markedsføring og Partner Business.

Matilda

Matilda Elvert

SVP Support

Matilda er ansvarlig for Support.

Peter

Peter Hagström

SVP Consulting Services

Peter er ansvarlig for konsulentvirksomheten.