Markedet

globa

Globalisering innebærer økt konkurranse og mer kompliserte verdikjeder. Selskapene møter disse utfordringene ved å investere i nye, forbedrede forretningssystemer for å strømlinje sine aktiviteter og forenkle samarbeidet med leverandører, kunder og partnere. Et økende antall selskaper driver virksomheter internasjonalt, delvis med nye forretningsmodeller. Lovgivning og regler blir mer og mer omfattende, antallet fusjoner og oppkjøp økes når økonomien styrkes, og mange selskapet går fra tradisjonell produksjon/distribusjon til mer prosjektbaserte og serviceorienterte forretningsmodeller. Dette var med på å føre til en gjenoppretting av ERP-markedet fra omkring 2005 til slutten av 2008, når denne trenden stoppet og markedet ble svekket i kjølvannet av det som skjedde i den globale økonomien. Men de vil fortsette å være en styrke i det lange løp.

Usikkerheten om oppsving i den globale økonomiske veksten er fortsatt den største hindring for vekst i it-industrien. Denne usikkerhet skapte en pessimistisk stemning blandt virksomheter og forbrukere i mesteparten av verden. Men det meste av denne usikkerheten er på vei til å forsvinne. Til tross for forsiktighet blant kjøpere pga. det rådende makroøkonomiske miljøet, har bedrifter med behov for et nytt forretningssystem, flyttet frem sine investeringsplaner, og markedet viser en langsom, men jevn vekst på cirka 5 procent. Denne positive trenden får analytikere som Gartner til å forvente at ERP-markedet vil bevare denne veksten i 2014 eller til og med vokse til omtrent 6 prosent.

Konkurransesituasjonen har ikke endret seg i det siste og vil neppe  endre seg i de kommende årene. Etter flere år med konsolideringer forblir SAP og Oracle de ledende globale konkurrenter i  bransjer og prosesser der IFS opererer. I noen segmenter og geografiske markeder konkurrerer IFS også med en rekke nisjeleverandører.

Lær hvoran ERP kan hjelpe deg med å leve opp til kvalitetsstandarder og lovgivning

Manufacturing Software blog post image

Produsenter er under konstant press fra myndigheder og kunder for å bli sertifiseret til en bestemt standard eller lov…

Se de siste Blogginlegg

Want to hear more?

Got a question about IFS or our solutions?

Our contact form or local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us