Få full synlighet rundt dine miljøtiltak gjennom hele verdikjeden!

Den ‘sirkulære økonomien’ får større oppmerksomhet på grunn av sitt potensiale til å ‘gjenoppfinne’ økonomien, gjøre den ‘renere’, mer bærekraftig og konkurransedyktig. IFS Applications hjelper forhandlere og grossister som må ta hensyn hvordan emballasjehåndtering og retur, samt elektrisk og elektronisk avfall påvirker miljøet i produksjonen av forbruksvarer gjennom hele verdikjeden. Du vil også få mer innsikt i viktig informasjon rundt miljøeffekter av transport av varer, og det vil bli enklere å bestemme mer nøyaktige klimakompensasjonsforanstaltninger og dermed kunne vise til at du faktisk operer en renere, mer miljøvennlig bedrift! Last ned vår ‘Whitepaper’ for å lese mer.

File Information: Whitepaper,   pdf   0.4 MB

DOWNLOAD Whitepaper

To download your free copy, please fill in the form below.

Your Details