Tidligere brukerkonferanser

customer summit

TIDLIGERE KONFERANSER 

2018

IFS Costumer Summit 2018
Et felles arrangement mellom IFS og brukerforeningen

2017

Brukerkonferanse på Oslo Airport, 2-3 november

2015

Se presentasjoner, video mm. fra konferansen >>

2014

Se presentasjoner, video mm. fra konferansen >>

2013

IFS brukerkonferanse 2013.pdf

2011

IFS årsmøte og brukerkonferanse 2011.pdf 

2010

Årsmøteprotokoll 20102011.pdf

Arsredovisning 20102011.pdf