Internet Support Center

Support

Kursnamn
Hur man kan använda Internet Support Center på ett effektivt sätt. Observera deltagande är kostnadsfritt.

Kursbeskrivning
I denna kurs lär du dig hur du använder IFS Internet Support Center för hantering av ärenden, både interna ärenden och ärenden till IFS. Kursen går igenom alltifrån hur du ansöker om användare, hur du konfigurerar portalen samt hur du hanterar ärenden på ett effektivt sätt. Kursledaren varvar teori med praktisk användning av Internet Support Center.

Kursmaterialet distribueras till kursdeltagarna efter kursen. 

Målgrupp
Systemförvaltare och superanvändare 

Förkunskapskrav
Grundläggande kunskaper om IFS Applications 

Användarkonto
Alla kursdeltagare måste ansöka om ett användarkonto före kursstart.
Gör det via länken www.ifsworld.com/no/login/ och klicka på Register.

Kurslängd
2 timmar webbaserad utbildning på svenska 

Ämnena/Agenda

  • IFS Supportprocess
  • Ansöka om användare
  • Konfigurera portalen
  • Registrera ärenden
  • Söka ärenden
  • Koppla dokument till ärenden
  • Söka i kunskapsdatabasen
  • Exportera till Excel
  • Hantera kontaktinformation

Kurstillfällen och anmälan

2017-10-12 at 2 pm. CET

Sign up


2017-11-09 at 2 pm. CET

Sign up


2017-12-07 at 2 pm. CET

Sign up


2018-01-11 at 2 pm. CET

Sign up


2018-02-08 at 2 pm. CET

Sign up


2018-03-08 at 2 pm. CET

Sign up


2018-04-12 at 2 pm. CET

Sign up


2018-05-08 at 2 pm. CET

Sign up


2018-06-07 at 2 pm. CET

Sign up