Społeczna odpowiedzialność biznesu

Firmy globalne skupiają dużą liczbę pracowników i już przez samą wielkość mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na świat. Taka możliwość wiąże się z równie wielką odpowiedzialnością.

Należy zawsze mieć na uwadze wpływ podejmowanych decyzji. Skutki prowadzenia biznesu — zarówno dla ludzi, jak i środowiska — powinny zawsze przynosić korzyść okolicznym społecznościom. W firmie IFS społeczna odpowiedzialność biznesu opiera się na trzech filarach, którymi są:

  • Zrównoważony rozwój
  • Edukacja
  • Nasza kadra

Ze względu na globalny zasięg przedsiębiorstwa i dużą liczbę oddziałów zużycie zasobów, takich jak elektryczność lub papier może być bardzo wysokie. Z tego samego powodu biura i pracownicy są często znacznie od siebie oddaleni. Aby ograniczyć konieczność podróży i tym samym zwiększyć wykorzystanie zasobów, wdrożyliśmy w naszej firmie inteligentne rozwiązania, takie jak systemy telekonferencyjne i narzędzia ułatwiające oszczędzanie energii elektrycznej. Nasza infrastruktura informatyczna została zintegrowana w systemami naszych dostawców, którzy również stosują się do surowych norm ochrony środowiska. Ponadto zachęcamy pracowników do realizowania zadań z domu przy użyciu narzędzi do zdalnej współpracy.

Solidna edukacja ma w dzisiejszych czasach kluczowe znaczenie. Jako pracodawca skupiający liczną kadrę, rozumiemy, jak wiele korzyści edukacja może przynieść osobom, rodzinom i całym społecznościom. Jesteśmy dumni z inicjatyw realizowanych wspólnie ze szkołami i uniwersytetami. Działania te obejmują przekazywanie sprzętu komputerowego, konsultacje udzielane przez naszych ekspertów, a także stypendia i praktyki. Takie formy współpracy nie tylko uatrakcyjniają nauczanie, ale również przynoszą zwiększają kompetencje kursantów. Działania firmy IFS na Sri Lance stanowią świetny przykład skutecznego realizowania tego rodzaju inicjatyw.

Nasi pracownicy stanowią społeczność, która jest najbliższa naszym działaniom biznesowym. W istocie to pracownicy tworzą firmę. Nasza kadra jest bardzo zróżnicowana i egalitarna, co pozytywnie wpływa na satysfakcję z pracy. Zadowoleni pracownicy są podstawą silnej, odnoszącej sukcesy firmy — taka jest nasza filozofia. Po raz szósty z rzędu jesteśmy uznawani za jednego z najlepszych pracodawców w Szwecji, co potwierdza skuteczność i atrakcyjność naszej koncepcji kierowania firmą.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W FIRMIE IFS


Corporate Social Responsibility

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt