Społeczna odpowiedzialność biznesu

Firmy globalne skupiają dużą liczbę pracowników i już przez samą wielkość mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na świat. Taka możliwość wiąże się z równie wielką odpowiedzialnością.

Należy zawsze mieć na uwadze wpływ podejmowanych decyzji. Skutki prowadzenia biznesu — zarówno dla ludzi, jak i środowiska — powinny zawsze przynosić korzyść okolicznym społecznościom. W firmie IFS społeczna odpowiedzialność biznesu opiera się na trzech filarach, którymi są:

  • Zrównoważony rozwój
  • Edukacja
  • Nasza kadra

Ze względu na globalny zasięg przedsiębiorstwa i dużą liczbę oddziałów zużycie zasobów, takich jak elektryczność lub papier może być bardzo wysokie. Z tego samego powodu biura i pracownicy są często znacznie od siebie oddaleni. Aby ograniczyć konieczność podróży i tym samym zwiększyć wykorzystanie zasobów, wdrożyliśmy w naszej firmie inteligentne rozwiązania, takie jak systemy telekonferencyjne i narzędzia ułatwiające oszczędzanie energii elektrycznej. Nasza infrastruktura informatyczna została zintegrowana w systemami naszych dostawców, którzy również stosują się do surowych norm ochrony środowiska. Ponadto zachęcamy pracowników do realizowania zadań z domu przy użyciu narzędzi do zdalnej współpracy.

Solidna edukacja ma w dzisiejszych czasach kluczowe znaczenie. Jako pracodawca skupiający liczną kadrę, rozumiemy, jak wiele korzyści edukacja może przynieść osobom, rodzinom i całym społecznościom. Jesteśmy dumni z inicjatyw realizowanych wspólnie ze szkołami i uniwersytetami. Działania te obejmują przekazywanie sprzętu komputerowego, konsultacje udzielane przez naszych ekspertów, a także stypendia i praktyki. Takie formy współpracy nie tylko uatrakcyjniają nauczanie, ale również przynoszą zwiększają kompetencje kursantów. Działania firmy IFS na Sri Lance stanowią świetny przykład skutecznego realizowania tego rodzaju inicjatyw.

Nasi pracownicy stanowią społeczność, która jest najbliższa naszym działaniom biznesowym. W istocie to pracownicy tworzą firmę. Nasza kadra jest bardzo zróżnicowana i egalitarna, co pozytywnie wpływa na satysfakcję z pracy. Zadowoleni pracownicy są podstawą silnej, odnoszącej sukcesy firmy — taka jest nasza filozofia. Po raz szósty z rzędu jesteśmy uznawani za jednego z najlepszych pracodawców w Szwecji, co potwierdza skuteczność i atrakcyjność naszej koncepcji kierowania firmą.

Our Global CSR commitment

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W FIRMIE IFS

A global company, which by its definition is a collective of many individuals, has by its sheer size the opportunity to affect the world, be it in a good or bad way. If you have the power to make such an impact, you also have an obligation to act in a responsible way.

You have to be aware of the impact of the decisions you make and be sure that the communities affected by them – be they environmental or people related –improve by the way you do business. At IFS, we are taking a proactive approach to corporate social responsibility (CSR) through:

  • Sustainability
  • Education
  • Our people

When you have offices all around the world, the sheer size of your company can mean heavy use of resources such as electricity and paper. It also means long distances between colleagues and offices. In order to reduce travelling and waste of resources, smart technologies like online meeting tools and power saving utilities have been implemented throughout the company. Our IT infrastructure has been consolidated with suppliers that conform to high environmental demands and employees are encouraged to work from home by using collaborative computer tools.

Education is something that can make a real difference. As a large employer, we recognize the benefits that education can provide individuals, families and communities. IFS is proud to be collaborating with schools and universities to provide them IT equipment, time and expertise from staff as well as scholarships and work experience not only to enhance students’ learning experiences, but also to make sure that they can make a material difference when graduating. IFS’s operation in Sri Lanka is a great example of how this approach can be implemented to great effect.

Our employees comprise the community closest to our business. In fact, employees are the company. We have created a diverse workforce, where equality is promoted and people like coming to work. Our philosophy is that happy employees will run a healthy and successful business. Given our sixth consecutive placement as one of the top ten Great Places to Work in Sweden, we figure that we are on the right track.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt