Program Edukacyjny IFS

Technologia ma ogromny wpływ na dzisiejsze społeczeństwo. Co ciekawe, zainteresowanie naukami ścisłymi i technologiami jest wśród młodszych pokoleń zadziwiająco niskie. Słabnące zainteresowanie udziałem w programach oferowanych przez uczelnie techniczne stanowi dla globalnych firm, takich jak IFS — a właściwie dla całej branży IT — ryzyko przyszłych problemów związanych z brakiem wykwalifikowanych pracowników.

Program edukacyjny IFS ma na celu przeciwdziałanie temu trendowi poprzez próbę zainteresowania młodych ludzi technologiami i nabywaniem nowych umiejętności, jak również pokazywanie im specyfiki pracy w branży IT. Współpracując z ponad 80 uczelniami z całego świata, firma IFS chce inspirować studentów, dostarczając im niezbędnych zasobów.

Oferujemy stypendia, granty, sprzęt IT dla szkół oraz dzielimy się wiedzą praktyczną dzięki stażom i programom mentoringowym dla studentów — a wszystko to w skali globalnej. Nasz program edukacyjny wzmacnia to zaangażowanie poprzez umożliwienie współpracy z wykładowcami i profesorami w celu dostosowywania programów nauczania do światowych realiów zawodowych branży IT.

IFS Education Program video