Sektory

IFS Applications wspomaga wiele sektorów, dzięki skoncentrowaniu się na czterech głównych procesach.

Lotnictwo i obrona

IFS jest czołowym globalnym dostawcą oprogramowania do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) dla sektora lotnictwa i obrony. Dostarczamy wszechstronne oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem oraz produkcją zorientowaną na poszczególne projekty i inicjatywy. Odbiorcami naszych produktów są producenci i dostawcy usług 1., 2. i 3. rzędu operujący w sektorze lotnictwa i obrony.

Lotnictwo i obrona

Energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Firma IFS rozpoczęła działalność jako dostawca rozwiązań dla sektora energetyki jądrowej i jest obecnie uznawana przez analityków i inne firmy na rynku za lidera wśród dostawców oprogramowania do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) dla sektora użyteczności publicznej.

Energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Sektor konstrukcyjno-budowlany

Podwykonawcy, firmy projektowe i przedsiębiorstwa zaangażowane w projektowanie, budowę i wytwarzanie głównych elementów infrastruktury potrzebują bardziej zaawansowanych rozwiązań niż standardowe oprogramowanie ERP i prowadzenia księgowości projektowej. Zwykłe systemy ERP z funkcjonalnością do zarządzania projektami również im nie wystarczą. Potrzebują oni wysoce wyspecjalizowanych systemów ERP.

Sektor konstrukcyjno-budowlany

Sektor ropy i gazu

Posiadamy bardzo duże doświadczenie i ugruntowaną wiedzę w dziedzinie rozwiązań dla sektora ropy i gazu. Firma IFS oferuje elastyczne rozwiązania do zarządzania projektami i majątkiem, które wspierają przedsiębiorstwa w całym cyklu życia zamówień, projektów, majątku i usług.

Sektor ropy i gazu

Dostawcy usług

Głównym zadaniem oprogramowania dla przedsiębiorstw usługowych musi być zapewnienie przejrzystości i kontroli działań, niezależnie od tego, czy praca jest wykonywana przy użyciu liniowych elementów infrastruktury, w placówce klienta, w warsztacie czy w zakładzie przemysłowym.

Dostawcy usług