Przegląd Sektorów

IFS dzięki rozległej wiedzy eksperckiej w zakresie sektorów, do których kieruje swoją ofertę, jest uznawany przez niezależnych analityków za wiodącego, globalnego dostawcę oprogramowania dla przedsiębiorstw, zarówno rozwiązań w chmurze, jak i stacjonarnych.

  • Sektor lotnictwa i obrony
  • Sektor energetyki, użyteczności publicznej i wydobywczy
  • Sektor konstrukcyjno-budowlany i infrastruktury
  • Sektor produkcyjny
  • Sektor usług serwisowych

Dla naszych ekspertów priorytetem jest przyszły sukces naszych klientów, który zapewniamy, oferując najlepsze w swojej klasie rozwiązania i wiedzę branżową.

IFS Corporate Video

 

Sektor lotnictwa i obrony

IFS jest wiodącym dostawcą oprogramowania dla globalnego sektora lotnictwa i obrony (A&D). Dostarczamy pełne spektrum oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, projektami i produkcją dla producentów i dostawców Tier 1, 2 i 3 obsługujących sektor lotnictwa i obrony.

Sektor lotnictwa i obrony

Sektor energetyki, użyteczności publicznej i wydobywczy

IFS dla sektorów kapitałochłonnych to spójne rozwiązanie łączące funkcje zarządzania projektami i optymalizacji zasobów z zarządzaniem majątkiem i pełną obsługą procesów przedsiębiorstwa.

Sektor energetyki, użyteczności publicznej i wydobywczy