Rozwiązania biznesowe dla sektora lotnictwa cywilnego

Emarates

Dostawcy usług MRO dla sektora lotnictwa cywilnego potrzebują oprogramowania do zarządzania kontraktami (maintenance contract management; MCM), które pozwoli zrealizować kontrakt przy zachowaniu odpowiedniej marży. Oprócz tego potrzebują oprogramowania, które zapewni śladowanie, co jest wymogiem w tej branży.

System IFS Applications dla sektora lotnictwa cywilnego jest sprawdzonym, kompletnym rozwiązaniem umożliwiającym śledzenie zasobów, bieżącą obsługę techniczną, remonty podstawowe i remonty złożonych podzespołów, a także zarządzanie obsługą techniczną, naprawami i remontami (MRO) oraz procesami biznesowymi przedsiębiorstwa.

System IFS Applications dla sektora lotnictwa cywilnego pomaga ograniczyć ryzyko dzięki skutecznej obsłudze prac MRO/zarządzania majątkiem w przypadku produktów ogólnodostępnych, czerpaniu korzyści z oferowania produktów z różnych branż (zamiast oferty niszowej) oraz możliwego ograniczania kosztów działalności przez wysoką wydajność w całym okresie eksploatacji produktu. System IFS Applications zapewnia sprawniejsze zarządzanie obsługą techniczną oraz korzyści wynikające z wysokiej wydajności prowadzonych działań.

Maintenance planning and execution

IFS Maintenix gives organizations the ability to run maintenance operations in real-time, with accurate configuration management and effective planning across multiple fleets. The power of IFS's best-of-breed Maintenix product sits in its ability to define and manage the asset hierarchies that create 'as designed' and 'as supported' configuration baselines. Real-time validations ensure that an aircraft's actual 'as maintained' configuration complies with the engineering rules defined in its baseline.

IFS software provides maintenance and execution with critical capabilities to plan, coordinate and execute a secure 360-degree operational maintenance program:

  • Heavy maintenance production planning and control
  • Line maintenance planning and execution
  • Comprehensive work packaging
  • Tool and resource management
  • Material and parts management
  • Component repair and shop manufacturing
  • Reliability trend & performance analysis

Planning

Airline planners face daily challenges. The first is to reduce maintenance costs and optimize resource utilization across short and long-term horizons. Then, there is the requirement to come up with answers to support strategic growth initiatives.

By introducing better planning capabilities, operators can make the most of the resources they have. Modern tools help meet the end goal of being able to cost effectively service aircraft and to generate the most revenue out of each aircraft. IFS has solutions to help.

 

What's next

The future of commercial aviation is digital. Being able to handle today's business challenges is important and shaping what's next is crucial to growth and continued success. For aviation organizations to adapt to a transition in business models and prepare for what's next in the unpredictable market, embracing digital transformation on a secure platform is imperative. IFS's modular architecture supports your transformational journey with innovate solutions that include the IFS IoT Business Connector™ and advanced analytics. IFS helps organizations to leverage the latest technology, preparing them for the future of commercial aviation.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Aviation: challenge & opportunity

This survey looks at responses from commercial aviation companies on the challenges and opportunities in the industry.

Raconteur report

Airlines & Fleet Operators Brochure

Maximize efficiencies and drive revenue to the bottom line. Learn how IFS business software delivers unique commercial aviation solutions for enterprise resource planning, maintenance and engineering, tail planning optimization, engine MRO and enterprise operational intelligence.

Read more in our brochure

China Airlines

Safer, Faster, Better: How Modern MRO IT is playing a key role in performance excellence at China Airlines.

Read more