Kooperacyjne zarządzanie cyklem życia majątku

Kooperacyjne zarządzanie cyklem życia majątku

W firmie IFS definiujemy przedsiębiorstwa z branży kapitałochłonnej jako firmy uzależniające swój sukces od wydajności i niezawodności złożonych aktywów o wysokiej wartości. Często ich działalność obejmuje ważny element z dziedziny zdrowia publicznego, środowiska i bezpieczeństwa.

Przegląd rozwiązań dla branży kapitałochłonnej

Istnieje szeroki wybór informatycznych systemów utrzymania ruchu (CMMS) lub oprogramowania do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), ale system IFS Applications dodatkowo zapewnia światowej klasy rozwiązanie do obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO) oraz inne, liczne komponenty pełnego systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), co pozwala na opracowanie kompleksowego rozwiązania wokół zarządzania majątkiem firmy. Ten system zapewnia też rozwiązanie do kooperacyjnego zarządzania cyklem życia majątku (CALM), które:

  • Przeznaczone dla działu projektowania, obsługi technicznej, sprzedaży i operatorów sprzętu.
  • Rozszerzenie rozwiązania i objęcie nim podwykonawców wykonujących zadania z zakresu projektowania, obsługi technicznej lub przedłużania cyklu życia projektu.
  • Możliwość zarządzania projektami dotyczącymi rozwoju majątku od podstaw, zamykania zakładów, oraz projektami modyfikacji, a nawet całym cyklem życia majątku.

Asset intensive corporate video

 

Przemysł górniczy i wydobywczy

Przemysł górniczy i wydobywczy

Firma IFS oferuje rozwiązania do zarządzania projektami i majątkiem dla sektora górniczego i wydobywczego. Nasze oprogramowanie, wyposażone w funkcjonalność zdalnego dostępu, wspiera przedsiębiorstwa w całym cyklu życia produktu: na etapach poszukiwania, budowy, eksploatacji i zamykania.

Przemysł górniczy i wydobywczy

Sektor ropy i gazu

Sektor ropy i gazu

Posiadamy bardzo duże doświadczenie i ugruntowaną wiedzę w dziedzinie rozwiązań dla sektora ropy i gazu. Firma IFS oferuje elastyczne rozwiązania do zarządzania projektami i majątkiem, które wspierają przedsiębiorstwa w całym cyklu życia zamówień, projektów, majątku i usług.

Sektor ropy i gazu

Hutnictwo i metalurgia

Hutnictwo i metalurgia

Dla przedsiębiorców z sektora hutnictwa i metalurgii system IFS Applications stanowi światowej klasy rozwiązanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM). IFS Applications to więcej niż rozwiązanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), które obejmuje cały cykl życia majątku — od planowania, projektowania i konstrukcji, przez dziesięciolecia użytkowania, aż do wycofania z użytku.

Hutnictwo i metalurgia

Optymalizacja zapasów części zamiennych

Optymalizacja zapasów części zamiennych

Optymalizacja zapasów części zamiennych w branżach kapitałochłonnych wymaga zachowania równowagi pomiędzy kosztami magazynowania a kosztami przestojów z powodu braku części. IFS Applications obsługuje planowanie strategiczne w odniesieniu do całego procesu łańcucha dostaw, poprzez konsolidację umów i zaopatrzenia w części i usługi.

Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM)

Imerys Minerals continues rapid expansion with IFS Applications

Embracing the challenges of dynamic growth without disrupting the business itself are important factors behind the success of Imerys Minerals and its use of IFS Applications to create an agile business. 

Imerys Customer Testimonial Video

White paper: Pięć kroków, które pomogą osiągnąć korzyści dzięki oprogramowaniu EAM

Oprogramowanie EAM pomaga przedsiębiorstwom dysponującym drogimi i złożonymi aktywami osiągać znaczące korzyści. Umożliwia kadrze kierowniczej wgląd w czynniki zwiększające koszty i wydajność aktywów oraz kontrolę nad nimi. Poza tym daje rzeczywiste korzyści z zarządzania utrzymaniem ruchu i ryzykiem. Już teraz poznaj 5 kroków, dzięki którym skorzystasz z wdrożenia oprogramowania EAM!

Posłuchaj prezentacji audio

Pobierz White paper

W jaki sposób rozwiązania ERP pomagają zapewnić zgodność z normami jakości i przepisami prawa?

Manufacturing Software blog post image

Władze i klienci stale wymagają od producentów poświadczania zgodności z normami i przepisami prawa...

Zobacz wszystkie wpisy na blogu IFS