Zarządzanie majątkiem, częściami zamiennymi i naprawami dzięki oprogramowaniu EAM w przemyśle celulozowym i papierniczym

asset intensive_Pulp and paper

System IFS Applications dla branży celulozowej i papierniczej oferuje wiele przydatnych rozwiązań. Oczywiście jednym z nich jest oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), które uwzględnia cały cykl życia majątku, od planowania po projektowanie i budowę, przez dziesiątki lat jego działania, aż do wycofania z użytku.

Częścią rozwiązania jest również funkcjonalność do zarządzania projektami w przypadku zamykania i modernizacji zakładów oraz narzędzia do harmonizowania i optymalizacji poziomu zapasów części zamiennych w całym przedsiębiorstwie. Jeden z naszych klientów zmniejszył poziom zapasów części zamiennych o 42% bez pogorszenia stopnia niezawodności!

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Opis Wdrożenia: SCA

"Dzięki systemowi IFS Applications możemy szybko i w prosty sposób znaleźć potrzebne informacje umożliwiające nam podjęcie właściwych decyzji strategicznych.”
- Christer Byström, odpowiedzialny za system IFS Applications w SCA.

Pobierz Opis wdrożenia