Energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Oprogramowanie EAM, RCM i ALM dla sektora energetyki

Firma IFS zaczynała działalność od opracowywania rozwiązań dla sektora energetyki jądrowej, dlatego nie dziwi fakt, że obecnie analitycy i firmy na rynku uznają IFS za lidera w dostarczaniu rozwiązań do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) dla sektora energetyki i przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

DOSKONAŁOŚĆ W BRANŻY

Firma IFS zaczynała działalność od opracowywania rozwiązań dla sektora energetyki jądrowej, dlatego nie dziwi fakt, że obecnie analitycy i firmy na rynku uznają IFS za lidera w dostarczaniu rozwiązań do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) dla sektora usług użyteczności publicznej. Firma IFS zapewnia rozwiązania do zarządzania całym cyklem życia majątku (ALM), od jego wytworzenia aż po wycofanie, obsługę techniczną opartą na niezawodności (RCM), zarządzanie kontraktami i projektami oraz inne funkcjonalności potrzebne do:

  • Zgodność z normą ISO 55000
  • Projektowanie zakładów zgodnie z metodą projektowania, eksploatacji i serwisowania (DOM) stosowaną w zarządzaniu cyklem życia majątku
  • Wsparcie infrastruktury obiektów liniowych, takich jak linie energetyczne, wodociągi i kanalizacja, sieć dróg i torów oraz linie teleinformatyczne

Industry Excellence

Firma IFS to kompleksowy dostawca systemów do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i planowania zasobów (ERP), który zaczynał od rozwijania rozwiązań do zarządzania majątkiem dla sektora usług użyteczności publicznej. Energetyka i usługi użyteczności publicznej pozostają dla IFS podstawowym segmentem, w którym IFS na całym świecie wdraża rozwiązania oparte na najlepszych praktykach. Rozwiązania te wprowadzono m.in. w jednych z największych na świecie projektach w przedsiębiorstwach energetyki wytwórczej, korporacjach obsługujących krajowe sieci energetyczne, elektrowniach jądrowych i międzynarodowych firmach zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. W ten sposób system IFS Applications wspiera infrastrukturę majątku przedsiębiorstw, która ma kluczowe znaczenie dla jakości życia milionów ludzi.

A leader in the energy & utilities industry

 

Telekomunikacja

Telekomunikacja

Firma IFS posiada w swojej ofercie zaawansowane rozwiązania do zarządzania usługami i majątkiem dla sektora telekomunikacyjnego, w tym oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) dla działu sprzedaży, a także zaawansowane rozwiązania do obsługi zleceń roboczych dla zewnętrznych zakładów.

Telekomunikacja

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA I DUŻO WIĘCEJ

Wiedza i doświadczenie firmy IFS z zakresu najlepszych praktyk obsługi technicznej i zarządzania obiektami przyczyniły się do rozwoju systemu IFS Applications.

IFS Applications jest rozbudowanym funkcjonalnie rozwiązaniem, którego odpowiedzią na branżowe wyzwania jest wspieranie cyklu życia majątku na każdym etapie, łącznie z planowaniem infrastruktury, rozwojem, projektowaniem, budową i oddaniem do użytku.

Rozwiązania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), zarządzania projektem, usługami i łańcuchem dostaw mogą być stosowane jako rozwiązania samodzielne, zintegrowane z wykorzystywanym w przedsiębiorstwie systemem bądź dostarczone jako część kompleksowego wdrożenia systemu IFS Applications.

Zintegrowany, rozszerzony pakiet dla sektora energetyki i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, jakim jest IFS Applications, sprawdza się w przypadku projektowania i budowy, codziennej obsługi i serwisu, a także ewentualnych modernizacji i wycofania z użytku. Dzięki IFS Applications wszystkie zainteresowane strony mogą podejmować decyzje na podstawie spójnego zestawu danych.

Takie podejście pozwala przybliżyć osoby odpowiedzialne za projekt i budowę obiektu do tych, którzy będą go obsługiwać i remontować, tworząc zintegrowany obraz wszystkich informacji dotyczących obiektu. Jest to podstawa zoptymalizowanego zarządzania wszystkimi etapami cyklu życia majątku.

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA: maksimum niezawodności, minimum kosztów

IFS Applications, jako rozwiązanie EAM w pełni zintegrowane z zarządzaniem finansami, zasobami ludzkimi i projektami, jest rozwiązaniem pomocnym na każdym etapie cyklu życia majątku i wspiera predykcyjną obsługę techniczną, obsługę techniczną opartą na niezawodności, śledzenie ogólnej efektywności sprzętu (OEE) oraz obsługę techniczną, naprawy i remonty. Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa umożliwia nadzór nad obsługą techniczną i remontami na poziomie wszystkich oddziałów firmy. Możliwość współdzielenia informacji w czasie rzeczywistym pomaga w unikaniu przestojów, przedłużaniu życia majątku, zmniejszaniu kosztów napraw i serwisowania oraz w maksymalnym skróceniu czasu potrzebnego do osiągnięcia zysków.

PROJEKTOWANIE MAJĄTKU, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI KAPITAŁOWYMI

Sektor energetyki i usług użyteczności publicznej charakteryzuje się dużymi inwestycjami kapitałowymi i infrastrukturalnymi, które ujawniają liczne problemy związane z zarządzaniem rozproszoną informacją. Ogromne koszty wynikają z konieczności zastosowania wielu niezintegrowanych rozwiązań wyspowych do śledzenia różnych etapów projektu. IFS Applications służy jako kompletny system zarządzania przedsięwzięciami, począwszy od planowania, projektowania i budowy, aż po obsługę techniczną i remonty, dostarczając interesariuszom przekrojowe, spójne i bieżące informacje.

ŁAŃCUCH DOSTAW, ZABEZPIECZENIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH I USŁUGI

Zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw w zakresie zaopatrzenia, magazynu i dostawców oznacza wyższą dostępność towarów i usług powiązanych z prognozami planowych i nieplanowych prac. Firma IFS jako jedna z pierwszych zaczęła rozwijać funkcje z zakresu zarządzania zewnętrznymi podwykonawcami jako integralną częścią przedsiębiorstwa z sektora usług użyteczności publicznej.

Glitre (dawniej Grupa EB) korzysta z IFS Applications

Glitre, firma z sektora energetyki korzysta z systemu IFS Applications w celu zapewnienia zintegrowanego rozwiązania biznesowego do zarządzania finansami, remontami, logistyką części zamiennych i zasobami ludzkimi.

Przedsiębiorstwo energetyczne Glitre stosuje system IFS Applications

W jaki sposób rozwiązania ERP pomagają zapewnić zgodność z normami jakości i przepisami prawa?

Manufacturing Software blog post image

Władze i klienci stale wymagają od producentów poświadczania zgodności z normami i przepisami prawa...

Zobacz wszystkie wpisy na blogu IFS