Oprogramowanie EAM, ERP i oprogramowanie do zarządzania usługami dla sektora wytwarzania energii

Celem przedsiębiorstw działających w sektorze wytwarzania energii jest maksymalizacja dyspozycyjności oraz zdolności wytwórczych przy minimalnym poziomie kosztów. Są wspólne wyzwania, ale także i różnice. Przykładowo – zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne ze strony elektrowni jądrowej różni się od zapotrzebowania operatora sieciowego lub zakładu energetycznego (przesył i dystrybucja).

System informatyczny klasy ERP – IFS Applications dla energetyki wytwórczej obejmuje cały zakres funkcjonalności i został zaprojektowany tak, aby sprostać działalności wszelkiego typu i na każdą skalę. IFS Applications charakteryzuje skalowalność oraz możliwość wyboru i wdrożenia poszczególnych modułów w miarę rozwoju przedsiębiorstwa.

Każdy segment ma inne potrzeby. Oprogramowanie ERP – IFS Applications, dzięki swojej elastyczności, zapewnia różne rozwiązania. Przykładowo wymagania remontowe dla elektrowni wodnych często charakteryzują się dużymi kosztami i złożonością, co wynika z faktu, że zwykle składają się z wielu małych, rozproszonych na dużym terenie jednostek. W wielu przypadkach elektrownie te mają długi czas eksploatacji.

System ERP – IFS Applications pozwala na planowanie utrzymania ruchu i remontów. Dzięki koordynacji wszystkich rodzajów zleceń roboczych (profilaktyka i naprawy) czas pracy jest minimalizowany w bardziej elastyczny sposób. Zbieranie danych oraz ich kontrole mogą być wykonywane za pośrednictwem urządzeń PDA, co znacznie upraszcza pracę i poprawia jakość danych wprowadzanych do systemu. Ewidencja wszelkich danych, dotyczących pracy elektrowni oraz dostęp do danych historycznych pozwala na podejmowanie decyzji w zakresie oceny nowych inwestycji i modernizacji istniejących urządzeń.

Elektrownie zabiegają głównie o optymalizację dyspozycyjności i efektywności. Ze względu na dużą liczbę użytkowników, rzadko korzystających z systemu informatycznego, istotne jest, aby funkcjonalność systemu nie tylko była pełna, ale i łatwa w użyciu. System ERP dla energetyki wytwórczej IFS Applications łączy w sobie najbardziej rozbudowaną na rynku funkcjonalność z bardzo przyjaznym interfejsem użytkownika.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

IFS CPM "Plug & Play" dla sektora energetyki wytwórczej

Rozwiązanie IFS CPM "Plug & Play" dla sektora energetyki wytwórczej to platforma oparta na modelu biznesowym, która zapewnia pełny obraz procesów operacyjnych i łańcuchów wartości wydajności oraz ich interakcji w całym przedsiębiorstwie.

Pobierz ulotkę

Zarządzanie wydajnością firmy (CPM) w sektorze energetyki i przedsiębiorstw użyteczności publicznej

Firma IFS to jedyny tej skali dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, którego początki działalności wiążą się z rozwiązaniami przeznaczonym dla sektora energetyki i przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Od ponad 30 lat firma IFS dostarcza rozwiązania biznesowe dla sektora energetyki i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, stanowiącego najważniejszy segment rynkowy dla firmy IFS.

Pobierz broszurę

Opis wdrożenia: Three Gorges

Dowiedz się, w jaki sposób system IFS Applications wspiera największy na świecie projekt ochrony zasobów wodnych.

Pobierz opis wdrożenia