IFS ERP dla sektora wodno-kanalizacyjnego (WOD-KAN)

water image

Usługi w zakresie dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, realizowane dla masowych odbiorców, wymagają szczególnej dbałości o ich jakość, zapewnienie ciągłości, a także utrzymanie sprawności urządzeń, sieci wodociągów i kanalizacji.

System IFS ERP dla sektora wodno-kanalizacyjnego (WOD-KAN) zapewnia wsparcie wszystkich procesów związanych z infrastrukturą firmy, począwszy od inwestycji i eksploatacji po remonty i utrzymanie ruchu. IFS Applications wspomaga planowanie działań profilaktycznych obejmujących zapobieganie przestojom oraz planowanie działań i tworzenie harmonogramów prac dla wszystkich rodzajów obiektów w strukturze technicznej.

Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne ze względu na rozległą infrastrukturę oraz różnorodność realizowanych działań (utrzymanie infrastruktury, eksploatacja, sprzedaż usług itp.) często współpracują z wieloma podwykonawcami. System IFS ERP dla branży WOD-KAN zapewnia wsparcie działań związanych z planowaniem i kontrolą realizacji działań powierzonych podwykonawcom.

Funkcjonalność IFS Applications - oprogramowania ERP dla sektora wodno-kanalizacyjnego obejmuje takie obszary, jak:

  • obsługa remontów, awarii, przerw w dostawie wody i usterek zgłaszanych przez odbiorców
  • obsługa klientów i rozliczanie ilości zużytej wody
  • zarządzanie projektami i kontraktami
  • zarządzanie dokumentacją
  • zarządzanie procesami biznesowymi
  • planowanie (proces budżetowania, planowanie rzeczowe)
  • kontrola stopnia realizacji budżetu, zarządzanie ryzykiem działalności, analiza działalności.

Niezależnie od dedykowanych dla branży wodno-kanalizacyjnej funkcjonalności, system ERP dla WOD-KAN - IFS Applications - zawiera komponenty, które wspierają takie obszary działalności przedsiębiorstwa, jak finanse czy zasoby ludzkie i płace.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Executive Summary: Asset Lifecycle Management for Energy and Utilities

IFS Applications for Energy & Utilities encompasses enterprise planning, operations and asset management, combined with capital projects, supply chain and service functionality. The result is an integrated suite, relevant from facilities engineering and construction through operations, maintenance and eventual retirement.

Read More in this Executive Summary